Ambassaden har ledig to faste stillinger som saksbehandlere.

Ambassaden i Paris utlyser med dette to faste stillinger som lokalt ansatte saksbehandlere (rådgivere).

1. Vil du jobbe med å fremme norsk kunst og kultur i Frankrike?

Den norske ambassaden i Paris er en av de viktigste norske utenriksstasjonene for fremme av norsk kunst og kultur. Ambassaden skal bidra til å styrke norsk kulturlivs internasjonale muligheter og i første rekke bidra til at norske kunstnere og kulturaktører får innpass på sentrale arenaer i Frankrike.

Vi ser etter en person som har bakgrunn fra ett eller flere av feltene visuell kunst, kunsthåndverk, arkitektur, mote og design. Det er ønskelig at du har kunnskap om relevante norske og franske partnere og gjerne har nettverk. Vår målgruppe er den profesjonelle franske kultursektoren og de ulike bransjene, institusjonene, bedriftene og miljøene. Det er viktig at du utviser god rolleforståelse og har et stort engasjement for å skape resultater for kulturlivet.

Flytende fransk er en forutsetning for å søke stillingen. Det samme er skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk). Norsk er ambassadens arbeidsspråk internt.

Arbeidet består blant annet i å:

 • Være primær fagkontakt for organisasjonene OCA, DOGA og Norwegian Crafts angående prosjekter i Frankrike.
 • Identifisere muligheter / egnede arenaer og møteplasser for fremme av norsk kunst og kultur i Frankrike.
 • Organisere presse- og ekspertreiser til Norge. Utarbeide program i samarbeid med norske institusjoner.
 • Behandle søknader fra franske og norske kunstinstitusjoner, gi veiledning og råd i utviklingen av prosjekter som fremmer norsk kultur i Frankrike.
 • Ha ansvar for prosjektstyring av langsiktige satsninger innen feltene.
 • Planlegge og gjennomføre events / presentasjoner / små seminarer i samarbeid med norske og franske aktører i tilknytning til satsninger. Hente inn anbud fra eksterne samarbeidspartnere og styre samarbeid, avtaler og budsjett.
 • Opparbeide og oppdatere kontaktbase for franske kontakter innen feltene.
 • Organisere nettverksarrangementer i tilknytning til utstillingsåpninger o.l.
 • Gi analyse av potensielle mål og strategi for ambassadens satsning på kulturfeltet generelt.
 • Bidra i rapportering til UD om den franske kultursektoren.  
 • Planlegge ambassadens deltakelse på kulturelle tilstelninger. Utarbeide taleutkast / bakgrunnsnotat og program.

Merk søknaden: Kulturmedarbeider

 

2. Vil du jobbe med å fremme Norges interesser i Frankrike?

Den norske ambassaden i Paris har en ledig stilling som kommunikasjons- og mediearbeider. Vi ser etter en person som både forstår mediedynamikken innenfor tradisjonelle franske medier og som skaper begeistring og interesse på våre egne kanaler i sosiale medier. Du blir like engasjert av å lage en Facebook-post som treffer bra som du blir av å få oss på trykk i en stor morgenavis. Det franske publikummet vårt spenner bredt fra beslutningstakere til tilfeldige nysgjerrige og du må vise at du er dynamisk nok til å kunne levere målrettede budskap som engasjerer dem alle sammen.

Vi ser etter en person som har bakgrunn fra medier, kommunikasjon og/eller politisk arbeid. Du må kunne vise til konkrete resultater i ditt tidligere arbeid og det er ønskelig med høyere utdanning i tillegg. Det er viktig at du utviser god rolleforståelse og et stort engasjement for hvordan man kan utvide Norges fotavtrykk og nedslagsfelt i Frankrike. 

Flytende fransk, både muntlig og skriftlig er en forutsetning for å søke på stillingen. Det samme er et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk). Norsk er ambassadens arbeidsspråk internt. Interesse og forståelse for internasjonale forhold og Norge er viktig. Det er en stor fordel om du behersker videoproduksjon, bilderedigering og/eller visuell design.

Arbeidsoppgaver:

 Bistå ambassaden og ambassadøren i den utadrettede virksomheten

 • Produsere og publisere innhold i sosiale medier, skriftlig, lyd, video og bilder
 • Skrive pressemeldinger, innlegg og artikler og taler
 • Forberede og lage presentasjoner
 • Utarbeide og bidra til gjennomføring av kommunikasjonsplaner
 • Støtte og gjennomføring av fysiske og digitale arrangementer
 • Organisere pressereiser til Norge
 • Følge og analysere det franske medielandskapet
 • Bygge og opprettholde et kontaktnett av journalister og andre samarbeidspartnere

Merk søknaden: Kommunikasjonsmedarbeider

 

For begge stillingene gjelder:

 • Lønn etter avtale. Arbeidskontrakt etter lokale, franske vilkår. Stillingsinnehaver vil være trygdepliktig til Frankrike.
 • Stillingsoppsettet på ambassaden vurderes fortløpende, og andre oppgaver kan tillegges stillingen etter behov.
 • Tiltredelse snarest mulig
 • For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt: ministerråd Cathrine Martens: cathrine.martens@mfa.no, tlf nr +33 7 86 27 73 39
 • Skriftlig søknad med CV, vitnemål, referanser og attester sendes pr. e-post til: emb.paris@mfa.no
 • Søknadsfrist: 30. oktober 2021