Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Mer om Burkina Faso

Det er ingen norsk ambassade i Burkina Faso. Norge har en honorær konsul i Ouagadougou. UD har utstedt eget reiseråd for landet. Ved reise til landet anbefales det også å sette seg inn i våre generelle råd, samt å innhente informasjon om reisemålet.

Offisielt navn: Burkina Faso
Hovedstad: Ouagadougou
Språk: Fransk er offisielt språk; flere afrikanske språk benyttes.
Valuta: West African CFA franc
Flateinnhold: 274 200 km2
Folketall: 18,1 millioner (2015 Verdensbanken)
President: Roch Marc Christian Kabore, valgt november 2015

Politikk

Et folkelig opprør mot president Blaise Compaoré og hans forslag om en grunnlovsendring som ville sikre ham mulighet for å bli gjenvalgt på nytt, endte i oktober/november 2014 med militær maktovertakelse. Etter et år under en sivil interimspresident, Michel Kafando, ble det arrangert presidentvalg i november 2015, som Roch Marc Christian Kabore vant med god margin.

Burkina Faso ble styrt av president Compaoré i 27 år. Compaoré kom til makten ved et militærkupp i 1987. Han ble valgt til landets president i 1991 og ble gjenvalgt tre ganger (1998, 2005 og 2010). Compaoré flyktet fra Burkina Faso i oktober 2014, og bor i dag i eksil i Elfenbenskysten.

Kabore, en tidligere minister i Compaorés regjering og støttespiller for presidenten, trakk seg fra stillinga som leder for hans parti i protest mot forslaget om grunnlovsendring i januar 2014. Da han tiltrådte som president, ble Kabore den første valgte president i Burkina Faso uten militær bakgrunn på 49 år.

Burkina Faso ble inntil 2014 regnet et relativt stabilt politisk system, med et samfunn karakterisert av religiøs og etnisk toleranse. I de siste åra har det imidlertid funnet sted flere terroristangrep, utført av grupper med tilhold rundt og over grensa mot Mali. Mest kjent er angrepet mot Cappuccino cafe og Splendid Hotel i Ouagadougou i januar 2016. Det har også vært tilløp til noe sosial uro de siste årene.

Bilaterale forbindelser

Norge har et honorært konsulat i Ouagadougou, men det er få bilaterale forbindelser mellom Norge og Burkina Faso. Ambassaden i Accra dekker Burkina Faso.

Økonomi

Burkina Fasos er et av verdens fattigste land. Den økonomiske situasjon er relativ stabil preget av vekst.

Landbrukssektoren, særlig bomullsproduksjonen, står for størsteparten av veksten i landet. Gullproduksjon har økt betraktelig de siste årene og det er ventet at den vil overta som den største eksportartikkel. I tillegg eksporterer Burkina Faso mye kveg.

Reiseinformasjon

Her finner du reiseinformasjon for Burkina Faso.

Hva er et offisielt reiseråd?