Pass

themed_pass (foto Avinor).jpg
(Foto: Avinor)


Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. Det er kun passøkere under 12 år som har mulighet for å søke pass ved konsulatene. I Belgia er det bare mulig å søke pass ved Ambassaden i Brussel og på Generalkonsulatet i Antwerpen.

Søknad og fornyelse av pass krever at man har norsk personnummer: informasjon om å søke personnummer.

Hvis du har blitt frastjålet passet ditt, må du først melde dette til politiet der det forsvant. Ta deretter kontakt med ambassaden for å melde passet tapt og eventuelt søke om nytt pass.

Du kan beholde ditt gamle pass etter at du har søkt om nytt, men det må makuleres før du kan få utlevert det nye.