Tunisia. Midlertidig lokalt engasjement ved det honorære generalkonsulatet i Tunis

Lokalt engasjement fra september 2017 til juli 2018.

Midlertidig lokal stilling som konsulær- og administrativ medarbeider ved Norges honorære generalkonsulat i Tunis.

Kgl. norsk ambassade i Alger søker etter en person for å styrke bemanningen ved vårt honorære generalkonsulat i Tunis. Norge er i prosess for å gjenåpne ambassade i Tunisia fra sommeren 2018.

Vi ser særlig etter en person med flerkulturell erfaring og forståelse. Personen vi søker må være innstilt på å arbeide med forskjellige sakstyper og må kunne håndtere informasjon på ulike språk. Arbeidet foregår i nært samarbeid med generalkonsulatets 2 ansatte. Det daglige arbeidet ved generalkonsulatet i Tunis ledes av lokalt ansatte visekonsul i nær samarbeid med ambassaden i Alger.

Lønn etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Konsulære gjøremål, herunder mottak av søknader om personnummer og pass, Nødlidende Mottak av søknader til UDI vedr.  arbeids- og oppholdstillatelse og familieinnvandring i Norge
 • Assistere med administrative saker
 • Svare på informasjonsforespørsler pr. telefon og e-post
 • Forefallende oppgaver.

Det gjøres oppmerksom på at stasjonssjefen kan endre stillingens innhold ved behov 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet/høgskole. Solid og relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanning.  
 • Meget god  skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og fransk. Gode kunnskaper i engelske og kjennskap til arabisk er en fordel. Krav til norskkunnskaper kan utgå hvis søker behersker et annet skandinavisk språk.  
 • Gode IKT- kunnskaper
 • Erfaring fra arbeid ved ambassade, konsulat eller annet internasjonalt arbeid vil være en fordel

Egenskaper

 • Personlige egenskaper som initiativ og gode samarbeidsevner vektlegges høyt
 • Viktig å være opptatt av godt arbeidsmiljø
 • God  vurderingsevne
 • Må kunne arbeide selvstendig og ha god gjennomføringsevne.

Søknadsbrev og CV med referanser sendes elektronisk til: consulatnorvege@gnet.tn med kopi til:  emb.alger@mfa.no

 

Søknadsfrist 1. august 2017. Det tas sikte på intervjuer med aktuelle kandidater i løpet av august.