Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Fellesnordisk beredskapsplan

De nordiske ambassadene i Alger har samarbeidet om å lage en beredskapsplan for sine borgere. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med innholdet, og skriver ut en kopi slik at du kan ha den tilgjengelig i en nødssituasjon. Klikk her for å laste ned dokumentet.