Logo - Kuva:Norges ambassade, Helsingfors
Logo Norges ambassade, Helsingfors

Ledigt jobb: Rådgivare

Norges ambassad arbetar med att upprätthålla och utveckla Norges relationer med Finland inom politik, handel, ekonomi och kultur. Ytterligare svarar ambassaden för det konsulära stödet för bl.a. norska medborgare som bor eller vistas i Finland.

Ambassaden i Helsingfors lediganslår härmed ett jobb som rådgivare på det konsulära området

Till rådgivarens uppgifter hör konsulära saker, bl.a. pass, personnummer, notariala förrättningar och svara på förfrågningar från allmänheten. Rådgivaren har kontakt med Utenriksdepartementets konsulära sektion och andra norska myndigheter.

Rådgivaren deltar även i ambassadens arbete med politisk rapportering och bidrar i frågor som hänför sig till näringslivet samt utför andra arbetsuppgifter som kan förekomma i arbetsgivarens verksamhet.

För jobbet förutsätts en för arbetsuppgifterna lämplig utbildning, goda IT-kunskaper, god allmänbildning samt goda kunskaper om det finska och norska samhället. Goda språkkunskaper i åtminstone norska eller svenska samt finska och engelska är ett krav. Erfarenhet och förståelse för konsulärt arbete ses som en merit. Övriga språkkunskaper samt arbetserfarenhet från t.ex. statsförvaltningen är till fördel. Dessutom förutsätts god samarbets- och initiativförmåga, flexibilitet och stresstålighet. Vidare önskas att den sökande har god känsla för kundservice samt förmåga att utföra sitt arbete noggrant och tillförlitligt.

Lönen bestäms enligt arbetstagarens kompetens och lokal praxis. I arbetsförhållandet tillämpas en prövotid på 4 månader.

Ytterligare upplysningar om tjänsten ges av ministerråd Svenn Bjerkem, tfn 040 188 2800 och administrativ rådgivare Tina Rissanen, tfn 050 547 6476 eller genom att sända en förfrågan till e-postadress emb.helsinki@mfa.no.

Ansökan med CV och löneanspråk samt ev. referenser riktas till Norges ambassad i Helsingfors och sänds till e-postadress emb.helsinki@mfa.no senast 5.11.2021.