Jäämeren rata

Jäämeren rautatie

Norjan ja Suomen liikenneviranomaiset luovuttivat tänään yhteisen selvityksensä Jäämeren radan vaihtoehdoista Suomen Liikenne- ja viestintäministeriölle.

Jatkoselvitettäväksi valikoitui Jäämerelle Oulun, Rovaniemen ja Kirkkoniemen kautta kulkeva ratalinjaus.

- Tulemme jatkamaan suomalais-norjalaista yhteistyötä. Suomen ja Pohjois-Norjan välinen rautatieyhteys voisi luoda mahdollisuuksia kasvulle ja kehitykselle pohjoisilla alueilla. Suomalaiset ovat ehdottaneet työryhmän perustamista, jonka tehtävänä olisi harkita seuraavia askeleita Rovaniemi-Kirkkoniemen linjaukseen liittyen. Me haluamme olla mukana edistämässä työryhmän tehtävää, sanoo Norjan liikenneministeri Ketil Solvik-Olsen.

Tiedote kokonaisuudessaan Norjan liikenneministeriön verkkosivustolla (norjaksi)

Suomen Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote