Globalskolen - Kuva:Globalskolen
Globalskolen Globalskolen

Globalskolen

Globalskolen on verkkopohjainen opinto-ohjelma, joka tarjoaa ulkomailla asuville peruskouluikäisille lapsille opintoja norjankielessä sekä yhteiskuntaopissa, uskonnossa ja elämänkatsomuksessa norjalaisesta näkökulmasta.

Verkkokoulu sopii erityisesti perheille, jotka haluavat säilyttää yhteyden Norjaan sekä Norjan peruskouluun. Opinto-ohjelma on myös suunnattu lapsille, jotka puhuvat norjaa toisena kielenä.


Oppilaat käyttävät vähintään 90 minuuttia jokaista tehtävää kohti. Lukukausi koostuu 15 tehtävästä, jotka palautetaan verkon kautta (30 luentoa lukuvuodessa).


Opintotarjonta on Norjan opetushallituksen rahoittama ja hyväksymä. Lukuvuoden 2018-19 aikana noin 1400 oppilasta ikäluokassa 6-16 yli sadasta eri maasta osallistui opetukseen.


Jokainen hakija, joka täyttää Globalskolenin osallistumisen edellyttävät kriteerit saa paikan kevätlukukaudella 2020.


Lisätietoa on saatavilla Globalskolenin kotisivuilla