Pass
Pass

Ambassaden har stengt for ordinære passøknader i perioden 22. mai – 9. juni

Om det haster å fornye passet, ber vi deg kontakte ambassaden for å bestille passtime i god tid før 22. mai.

Vennligst merk at ambassaden kun er åpen for publikum etter timeavtale. Vi har ikke mulighet til å ta imot drop-in-kunder.

For mer informasjon om bestilling av passtime, se Pass (norway.no).