Vacant job illustration image - Kuva:Freepik
Freepik

Ledningens assistent/rådgivare

Norges ambassad arbetar med att upprätthålla och utveckla Norges relationer med Finland inom politik, handel, ekonomi och kultur. Ytterligare svarar ambassaden för det konsulära stödet för bl.a. norska medborgare som bor eller vistas i Finland.

Ambassaden i Helsingfors lediganslår härmed ett moderskapsvikariat som

Ledningens assistent/rådgivare

från den 18 januari till den 30 november 2021, med möjlighet till förlängning.

Till assistentens/rådgivarens uppgifter hör att bistå ambassadens ledning, att arrangera möten och andra tillställningar samt sköta om kontakten med utrikesministeriet och andra finska myndigheter. Till uppgifterna hör också rapportering och hantering av muntlig och skriftlig intern kommunikation samt att framställa presentationsmaterial. Assistenten/rådgivaren skall också sköta enstaka ekonomiuppgifter samt andra skilt förordnade uppgifter.

För tjänsten förutsätts en för arbetsuppgifterna lämplig utbildning, goda IT-kunskaper, god allmänbildning samt goda kunskaper om det finska samhället. Goda språkkunskaper i åtminstone norska eller svenska, finska och engelska är ett krav. Övriga språkkunskaper samt arbetserfarenhet från t.ex. statsförvaltningen är till fördel. Dessutom förutsätts god samarbets- och initiativförmåga, flexibilitet och stresstålighet. Vidare önskas att den sökande har god känsla för kundservice samt förmåga att utföra sitt arbete noggrant och tillförlitligt.

Lönen bestäms enligt arbetstagarens kompetens och lokal praxis. I arbetsförhållandet tillämpas en prövotid på 4 månader.

Ytterligare upplysningar om tjänsten ges av ministerråd Gerd Pettersen, tfn 040 769 9883 och administrativ rådgivare Tina Rissanen, tfn 050 547 6476 eller genom att sända en förfrågan till e-postadress emb.helsinki@mfa.no.

Ansökan med CV och löneanspråk samt ev. referenser riktas till Norges ambassad i Helsingfors och sänds till e-postadress emb.helsinki@mfa.no senast 27.11.2021 kl. 15.00.