Eurooppalainen yhteistyö

Rajat ylittävä yhteistyö on ratkaisevaa eurooppalaisen turvallisuuden, vapauden ja taloudellisen vahvuuden takaamiseksi. Tarvitsemme yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja kansainvälisiin haasteisiin.

Suurin osa Norjan lähimmistä ja samanhenkisistä liittolaisista ovat eurooppalaisia maita. Jaamme saman arvomaailman. Norja kantaa yhdessä muiden Euroopan maiden kanssa vastuuta yhteisten haasteiden ratkaisussa ympäri maailmaa, esimerkiksi edistämällä kasvua ja innovaatiota, maahanmuuttoliikkeiden käsittelyssä sekä ilmastonmuutoksen ja terrorismin torjunnassa.

Norjan turvallisuus ja hyvinvointi on samalla riippuvainen eurooppalaisesta yhteistyöstä. Norja on osa eurooppalaista yhteistyötä Euroopan talousalueen (ETA), Schengenin sopimuksen sekä muiden Norjan ja Euroopan unionin välisten sopimusten kautta. Työskentelemme myös tiivisti Euroopan Unionin kanssa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevissa kysymyksissä.

Tavoitteet

  • Lisätä Eurooppalaista kilpailukykyä ja kasvua
  • Parantaa turvallisuutta Euroopassa
  • Maahanmuuttoa koskeva kokonaisvaltainen lähestymistapa
  • Kunnianhimoinen ympäristö- ja energiapolitiikka
  • Koulutuksen ja tutkimuksen laadun parantaminen
verden@2x.png

Euroopan sisämarkkinat

Norja on osa Euroopan sisämarkkinoita, joka on koti noin puolelle miljardille ihmiselle.

plattform@2x.png

Norja on EU:n toiseksi suurin kaasuntoimittaja

Noin 90% Norjan öljystä ja kaasusta myydään Euroopan Unionin markkinoille. Norja on EU:n toiseksi suurin kaasuntoimittaja. Suurin osa norjalaisesta kaasusta toimitetaan Eurooppaan kaasuputkea pitkin.

80@2x.png

Norjan vienti

Norjan viennistä liki 80% kohdistuu Euroopan Unioniin.

Toiminta

  • Euroopan Unionin politiikan ja lakien kehityksen edistäminen Norjalle tärkeillä aihealueilla
  • Kantojen ja vastauksien yhteensovittaminen Euroopan Unionin ja sen jäsenmaiden kanssa niissä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevissa kysymyksissä, joissa intressit kohtaavat
  • Varmistaa, että EU:ssa implementoidut Euroopan Talousalueen sekä Schengen-alueen säännökset otetaan Norjassa mahdollisimman nopeasti käyttöön
  • Taloudellisten ja sosiaalisten eriarvoisuuksien torjuminen Euroopassa ETA-rahoitusmekanismin sekä Norjan oman rahoitusmekanismin kautta
  • Jatkuva kahdenvälisen yhteistyön kehitys muiden Euroopan maiden kanssa

Horisontti 2020

Tutkijat ja yritykset Norjassa ja muissa Euroopan maissa tekevät yhteistyötä maailman suurimman tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelman, Horisontti 2020 -ohjelman kautta.

Rajaoperaatiot Välimerellä

Vuonna 2016 norjalaiset alukset pelastivat yli 30 000 ihmistä alusten osallistuessa EU:n rajavartiotehtäviin Välimerellä.

EU-avustus

Euroopan Unionin 15 vähiten vaurasta maata vastaanottavat vuosittain yli 3,3 miljardia Norjan kruunua avustuksena Norjalta.