Helsingfors - Kuva:/ Suomen Ilmakuva Oy
Helsingfors / Suomen Ilmakuva Oy

Praktikantplass ved Norges ambassade i Helsingfors våren 2022

Er du nysgjerrig på Finland? Er du interessert i Norden og har lyst til å oppleve norsk utenrikstjeneste fra innsiden? Da bør du vurdere et praktikantopphold ved ambassaden i Helsingfors! Vi tilbyr våren 2022 praktikantplass til norske studenter med tentativ oppstart 1. februar. Det tas forbehold om videre utvikling av koronasituasjonen. Dersom Finland på det tidspunkt vil være omfattet av generelt reiseråd fra norske myndigheter, vil vi dessverre ikke ha mulighet til å motta en studentpraktikant.

Formålet med praktikantordningen ved utenriksstasjonene er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten, og praktikanten vil utføre varierte arbeidsoppgaver og delta i ambassadens daglige virke.

Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten ta del i løpende oppgaver hovedsakelig i tilknytning til politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering, samt tilrettelegging av besøk. Det blir lagt vekt på at praktikanten skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver. Det betyr at du vil få delta på møter og seminarer, bidra til ambassadens kultur- og næringsfremmearbeid, og ellers delta i små og store oppgaver som tilligger en norsk ambassade.

Det legges vekt på relevant faglig bakgrunn samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk. Det forutsettes god kjennskap til bruk av IKT-verktøy. Søkere bør ha interesse for politikk, samfunn og samfunnsøkonomiske forhold, være fleksibel, ansvarsbevisst og ha gode samarbeidsevner.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Praktikantoppholdet kan en varighet på maksimalt 6 måneder. Her i Helsingfors tilbyr vi et 5 måneders opphold, fra februar til juni 2022.
  • Det tilstås et stipend oppad begrenset til 60 pst. av tjenestestedets grunnsats for utenlandstillegg avhengig av bo- og levekostnader på tjenestestedet. Stipendiet i Helsingfors er pr tiden NOK 12.750 pr mnd.

  • Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Helsingfors.

  • Praktikanten må selv dekke utgifter til bolig under oppholdet.

  • Søkere må være norsk statsborger.

  • Søkeren må være student ved et godkjent lærested. Kandidaten må ha påbegynt et studium. I de tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis hun/han har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet.

  • Søker kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Søknader om praktikantopphold sendes emb.helsinki@mfa.no og må omfatte søknad, CV, eksamensutskrift/vitnemål, eventuelle anbefalingsbrev og relevant informasjon. Merk søknaden med «Praktikant våren 2022» og ditt navn.

Søknadsfristen for praktikantoppholdet våren 2022 er 22. oktober 2021.

Spørsmål vedrørende praktikantplassen kan rettes til ministerråd Svenn J. Bjerkem på e-post svenn.joar.bjerkem@mfa.no eller telefon +358 40 188 2800 / +47 23 98 11 25.

Mer informasjon om UDs praktikantordning