Helsingfors - Kuva:/ Suomen Ilmakuva Oy
Helsingfors / Suomen Ilmakuva Oy

Praktikantplass ved Norges ambassade i Helsingfors høsten 2023

Er du student og nysgjerrig på Finland? Er du interessert i Norden og har lyst til å oppleve norsk utenrikstjeneste fra innsiden? Da bør du vurdere et praktikantopphold ved ambassaden i Helsingfors! Vi tilbyr høsten 2023 en praktikantplass med tentativ oppstart 1. september.

Formålet med praktikantordningen er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Praktikanten vil utføre varierte arbeidsoppgaver og delta i ambassadens daglige virke.

Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten ta del i løpende oppgaver, hovedsakelig i tilknytning til politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering, samt tilrettelegging av besøk. Det blir lagt vekt på at praktikanten skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver. Det kan bety deltakelse på møter og seminarer, bidra til ambassadens kultur- og næringsfremmearbeid, arbeid med sosiale medier og ellers delta i små og store oppgaver som tilligger en norsk ambassade.

Det legges vekt på relevant faglig bakgrunn samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk. Kunnskap om og interesse for nordiske politiske forhold vil bli tillagt vekt. Det forutsettes god kjennskap til bruk av IKT-verktøy. Søkere må ha interesse for politikk, samfunn og samfunnsøkonomiske forhold, være fleksibel, ansvarsbevisst og ha gode samarbeidsevner.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Praktikantoppholdet kan ha en varighet på maksimalt 6 måneder. Her i Helsingfors tilbyr vi et 5 måneders opphold, fra september 2023 til januar 2024.
  • Det tilstås et stipend under oppholdet ved ambassaden. Stipendiet i Helsingfors er pr nå NOK 16.000 pr mnd.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Helsingfors.
  • Praktikanten må selv dekke utgifter til bolig under oppholdet.
  • Praktikanten må være norsk statsborger.
  • Søkeren må være student ved et godkjent lærested og ha påbegynt et studium. I de tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis hun/han har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet.
  • Søker kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Søknader om praktikantopphold sendes emb.helsinki@mfa.no og må omfatte søknad, CV, eksamensutskrift/vitnemål, eventuelle anbefalingsbrev og relevant informasjon. Merk søknaden med «Praktikant høsten 2023» og ditt navn.

Søknadsfristen for praktikantoppholdet høsten er 31. mars 2023. 

Spørsmål vedrørende praktikantplassen kan rettes til ministerråd Svenn J. Bjerkem på e-post svenn.joar.bjerkem@mfa.no eller telefon +358 40 188 2800 / +47 23 98 11 25 eller til nåværende praktikant Dimana Stavrin Bosnova (e-post dimana.stavrin.bosnova@mfa.no).

 

Mer informasjon om UDs praktikantordning