Pass - Kuva:Avinor
Avinor

Pass

PERSONLIG OPPMØTE

Alle som vil søke om pass, skal møte personlig på ambassaden i Helsingfors, andre norske ambassader eller hos Politiet i Norge.

Merk:

 • Ambassaden tar bilde av alle søkere.

 • Passgebyr kan kun betales med betalings-/kredittkort (VISA, MasterCard).

 • navneendring skal også være registrert i norsk folkeregister. Meldingsskjema for navneendring

 • Norsk fødselsnummer (ingen kan få pass uten norsk personnummer). Mer info

FØLGENDE SKAL MEDBRINGES:

For voksne:

 • Ta alltid med deg det gamle passet ditt selv om det er utløpt.
 • Er det mer enn tre måneder siden passet utløp må du også ha med deg annen gyldig legitimasjon med fødselsnummer og bilde.
 • Er du bosatt i Finland må du ta med deg utskrift «födelseintyg» eller tilsvarende dokument som inneholder: 

  navn,

  fødested 
  fødselsdato,
  og 
  statsborgerskap

 • Dokumentet skal ikke være eldre enn 3 mnd og må bestilles fra Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas hjemmeside. Mer info.
 • Bestill dokumentene fra her: Födelseintyg | Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi)

Trenger du hjelp med å innhente attesten må du kontakte Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

For barn under 18 år:

 • "Utdrag ur befolkningsdatasystemet" på svensk eller engelsk, ikke eldre enn 3 mnd. fra Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tild. Magistraten) som viser søkerens:

  navn
  ,
  fødested,
  fødselsdato,
   
  statsborgerskap,
  begge foreldres navn og
  foreldreansvar  

 • Dokumentet må være i original og stemplet av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
 • Bestill dokumentene fra her: Övriga intyg | Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi)
 • Ta alltid med deg det gamle passet ditt selv om det er utløpt.
 • Begge foreldres pass

Nye regler for samtykke fra 1. november

1. november 2022 endret reglene om samtykke (fullmakt) for pass og nasjonalt ID-kort til barn og ungdom under 18 år. Endringene betyr at du ikke lenger skal ha med et samtykkeskjema på papir fra den andre foresatte.

 • Eneansvar (tildelt ved dom, kjennelse, eller avtale) for barn skal dokumenteres (f.eks. separasjonsbevilling).

 • For personer som er umyndiggjort, skal den oppnevnte verge gi skriftlig samtykke ved oppmøtet.

Passgebyr:

Personer over 16 år: 120 EUR
Barn under 16 år: 70 EUR
Midlertidig pass (nødpass): 160 EUR 

Passets varighet:

Voksenpass:

 

10 år

Barn mellom 10-16 år:

 

  5 år

Barn mellom 5-10 år:

 

  3 år

Barn under 5 år:

 

  2 år

Åpningstider

Ambassaden og konsulatet er kun åpent for publikum etter timeavtale.
Ring +358 (0) 9 686 0180 hverdager fra 10-12.
eller send en e-post til emb.helsinki@mfa.no