Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Norsk personnummer

Ved utstedelse av norsk pass brukes informasjonen som er registrert i Folkeregisteret. Den enkelte har selv ansvar for at endringer i f.eks. navn, sivil status, barn og foreldre blir registrert i Folkeregisteret.

Ved utstedelse av norsk pass skal norsk personnummer innføres. Passøker som har flyttet fra Norge før 1964, eller aldri har vært bosatt i Norge må søke om norsk personnummer ved ambassaden. Ambassaden vil videresende søknaden til saksbehandler i Norge.

Vedlegg svenskspråklig utskrift fra det finske befolkningsregister samt bekreftet kopi på pass eller annen legitimasjon. Ved søknad om norsk personnummer til barn, må bekreftet kopi av foreldrenes eller barnets eget pass medsendes. Passkopien må bekreftes av ambassaden, et konsulat eller politiet. Oppgi alltid at søknaden gjelder i forbindelse med nytt pass. Behandlingstid ca 5 uker.