Navneendring

Navnendring som er gjort etter utflytting fra Norge, må registreres ved Skatttedirektoratet i Norge før man søker om nytt pass. Fyll ut "Melding om endring av navn" (link til skjema), husk å oppgi norsk personnummer, og send skjemaet sammen med svenskspråklig utskrift fra finsk befolkningsregister til:

Skattedirektoratet
Sentralkontoret for folkeregistrering
Box 6300 Etterstad
N-0603 Oslo

Dette gjelder også for søker som tidligere har fått pass i det nye navnet ved en norsk utenriksstasjon.