Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Reiseinformasjon norge - Kuva:MFA/Birkely
MFA/Birkely

Koronavirus - Reiseinformasjon

Her finner du bl.a. linker til relevant informasjon fra norske myndigheter.

Reiseråd og reiseinformasjon

UDs reiseinformasjon: Her finner du en samlingsside med informasjon om reiser og koronavirus.

Informasjon fra finske myndigheter

Finlands utrikesministerium
Institutet för hälsa och välfärd
Gränsbevakningsväsendet

Reiser fra Finland til Norge

Informasjon om hva som gjelder for innreise til Norge finner du her

Kan finske borgere reise gjennom Norge for å komme seg hjem?
Ja, det kan de.

Finske myndigheter har utvidet restriksjoner gjeldende passasjertrafikk med fergertransport som opererer mellom Finland og Sverige. Undersøk med de aktuelle rederiene for nærmere informasjon.

Karantenekrav

Reisende fra Finland til Norge må i karantene. Les mer her

Er du arbeidspendler?

Personer i ett permanent arbeidsforhold som reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Finland og Sverige bør holde seg oppdatert med gjeldende regelverk:

Gränsbevakningsväsendets meddelanden

Inn- og utførsel av varer

All varetransport, både inn og ut av landet, fortsetter som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Norge er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og virksomheter nødvendige varer.

Information in English

Travel advice for people travelling to Norway:

The Norwegian Government

The Norwegian Institute of Public Health