Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Reiseinformasjon norge - Kuva:MFA/Birkely
MFA/Birkely

Koronavirus - reiseinformasjon

Her finner du bl.a. linker til relevant informasjon fra norske myndigheter.

Reiseråd og reiseinformasjon

UDs reiseinformasjon: Her finner du en samlingsside med informasjon om reiser og koronavirus.

Informasjon fra finske myndigheter

Finlands utrikesministerium
Institutet för hälsa och välfärd
Gränsbevakningsväsendet

Reiser fra Finland til Norge

Kan finske borgere reise inn i Norge?
Nei, de kan bare reise inn dersom de har arbeid eller bosted i Norge.

Kan finske borgere reise gjennom Norge for å komme seg hjem?
Ja, det kan de.

Merk at det legges store restriksjoner for inn- og utreise til Nylandslän (hovedstadsregionen) frem til 19.april 2020. Hovedsakelig går dette utover fritidsreiser. Transitt og hjemretur er fremdeles mulig, men vær forberedt å bevise dette til politiet ved kontroll.

Begränsningar i rörelsefriheten i Nyland - Regeringen beslutade om ytterligare åtgärder för att hindra spridningen av coronaepidemin

Karantenekrav

Reisende fra Finland til Norge må i karantene. Les mer her

Er du arbeidspendler?

Personer i ett permanent arbeidsforhold som reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Finland og Sverige, er unntatt fra karantene når de reiser til og fra arbeid.

Finske inrikesministeriets pressemelding 20.3:
Ändring i nödvändig pendeltrafik som tillåts vid inre gränser

Inn- og utførsel av varer

All varetransport, både inn og ut av landet, fortsetter som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Norge er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og virksomheter nødvendige varer.

 

Information in English

Travel advice for people travelling to Norway