Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Reiseinformasjon norge - Kuva:MFA/Birkely
MFA/Birkely

Koronavirus - Reiseinformasjon

Her finner du bl.a. linker til relevant informasjon fra norske myndigheter.

Reiser fra Finland til Norge

  • Kart over røde og gule land/områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge finner du på Folkehelseinstituttets hjemmeside (FHI) her.
  • Svar på ofte stilte spørsmål om innreise til Norge for EU/EØS-borgere finner du her.

  • Informasjon om reiser og koronavirus: les mer her. 

Unntak fra karanteneplikt ved fritidsreise til Norge via Sverige

Reise til Norge via Sverige er tillatt, dersom man reiser i eget kjøretøy på vei til Norge, ikke overnatter i områder i Sverige som ikke er unntatt karanteneplikt og oppfyller kravene til avstand og god smittehygiene under reisen.

For nærmere informasjon hvilken områder er unntatt for karanteplikt, se her.

Det tilbys frivillig testing for COVID-19 ved flere grenseoverganger i Norge.


Reiseråd og reiseinformasjon


Informasjon fra Finske myndigheter

Finlands utrikesministerium
Institutet för hälsa och välfärd
Gränsbevakningsväsendet


Inn- og utførsel av varer

  • All varetransport, både inn og ut av landet, fortsetter som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Norge er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og virksomheter nødvendige varer.


Information in English

Travel advice for people travelling to Norway:

The Norwegian Government
The Norwegian Institute of Public Health