Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Reiseinformasjon norge - Kuva:MFA/Birkely
MFA/Birkely

Koronavirus - Reiseinformasjon

Her finner du bl.a. linker til relevant informasjon fra norske myndigheter.

Reiser fra Finland til Norge

  • Regjeringen åpner for fritidsreiser mellom Norge og de nordiske landene fra 15. juni. Les mer her. 

  • Svar på ofte stilte spørsmål om innreise til Norge for EU/EØS-borgere finner du her.

  • Informasjon om reiser og koronavirus: les mer her. 

Unntak fra karanteneplikt ved fritidsreise til Norge via Sverige

Reise til Norge via Sverige er tillatt, dersom man reiser i eget kjøretøy på vei til Norge, ikke overnatter i områder i Sverige som ikke er unntatt karanteneplikt og oppfyller kravene til avstand og god smittehygiene under reisen.

Det er også tillatt å ta ferge fra Helsingfors eller Åbo til Stockholm, og fra Vasa til Umeå, før man fortsetter med eget kjøretøy raskeste vei gjennom Sverige til Norge.

Personer bosatt i Finland kan ikke reise på fritidsreise til Norge med fly som mellomlander på flyplass i Sverige.

I praksis er det ikke mulig å mellomlande i Norge for reisende fra Sverige.

Norske borgere og utlendinger som er bosatt i Norge vil ikke bli bortvist ved ankomst til Norge via flyplass i Sverige, men vil måtte forholde seg til de vanlige karantenereglene, se helsenorge.no.

 

Reiseråd og reiseinformasjon

  • UDs reiseinformasjon Her finner du en samleside med informasjon om reiser og koronavirus.

  • Her finner du forskrift og rundskriv som gjelder innreiserestriksjoner på grunn av koronautbruddet.  

Informasjon fra Finske myndigheter

Finlands utrikesministerium
Institutet för hälsa och välfärd
Gränsbevakningsväsendet

Inn- og utførsel av varer

  • All varetransport, både inn og ut av landet, fortsetter som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Norge er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og virksomheter nødvendige varer.

Information in English

Travel advice for people travelling to Norway:

The Norwegian Government
The Norwegian Institute of Public Health