Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Kontakt & åpningstider

Kgl. Norsk Ambassade, Helsingfors


Besøgsadresse

Rehbindervägen 17 (inngang fra Hornsvägen 1)
00150 Helsingfors

Postadress
PB 116 FI-00151 Helsingfors
Finland

Kontaktinformasjon

Ambassadens åpningstider (Covid-19)

Tel: +358 (0)9 686 0180
Faks: +358 (0)9 6860 1811
Epost: emb.helsinki@mfa.no

Nasjonale og lokale helligdager 2020

Honorære konsulater