Rauha, vakaus ja turvallisuus

Maailmaa kohtaavat turvallisuushaasteet ovat muuttumassa yhä monimuotoisimmiksi. Norja vastaa näihin haasteisiin vahvalla sitoutumisellaan Natoon, laajalla omistautumisellaan rauhan- ja sovinnontekopyrkimyksiin sekä kansainväliseen yhteistyöhön.

Kuva: Lars Røraas /Forsvaret

Tilanne sekä meidän että Euroopan lähistöllä on muuttunut haastavammaksi. Eri toimijoiden asetelmat ovat nykyään monimutkaisemmat, ja konfliktit levittäytyvät rajojen yli. Kansainvälinen terrorismi, järjestäytynyt rikollisuus sekä tietoverkkorikollisuus muodostavat uusia haasteita.

Nato-jäsenyys sekä transatlanttiset siteet ovat Norjan ulkoasiain- ja turvallisuuspolitiikan kulmakiviä. Lisäksi Norja vahvistaa turvallisuuspolitiikkansa eurooppalaista sekä Pohjoismaalaista aspektia syventämällä yhteystyötä turvallisuuden saralla eurooppalaisten liittolaistensa kanssa.

YK ja järjestön avainasema oikeusjärjestyksen ylläpitämisessä on olennaisen tärkeä Norjalle. Norja osallistuu aktiivisesti YK:n toimintaan ja haluaa kantaa osansa vastuusta, jonka vuoksi Norja hakee paikkaa YK:n turvallisuus neuvostossa kaudelle 2021-2022.

Osallistuminen rauhan- ja sovinnontekopyrkimyksiin ovat keskeisiä osia Norjan ulkoasianpolitiikkaa. Teemme aktiivisesti töitä löytääksemme pysyviä ratkaisuja sotiin sekä konflikteihin fasilitoimalla keskustelua eri osapuolien välillä, sekä tukemalla toisten toimijoiden sovinnontekopyrkimyksiä.

Norja tukee tasapainoista, keskinäistä, peruuttamatonta sekä todennettavissa olevaa ydinaseriisuntaa. Tämä on linjassa arvojemme, etujemme sekä kansainvälisten velvollisuuksiemme kanssa.

Norja pitää myös kehitysyhteistyöpolitiikan välineitä erittäin tärkeinä vastatessamme maailmanlaajuisiin turvallisuushaasteisiin.

TAVOITTEET

  • Ylläpitää läheisiä transatlanttisia suhteitamme, sekä kehittää edelleen pitkäaikaista turvallisuuspoliittista yhteistyötämme USA:n kanssa
  • rauhan ja sovittelun edistäminen sodan sekä konfliktien vaikuttamilla alueilla
  • radikalisoitumisen, väkivaltaisten ääriliikkeiden, järjestäytyneen rikollisuuden, merirosvouksen, konfliktien sekä tietoturvauhkien ehkäiseminen ja torjuminen
  • kansainvälisen oikeusjärjestyksen ylläpitäminen ja kehittäminen entisestään
  • vastavuoroisen, tasapainoisen ja todennettavissa olevan aseriisunnan saavuttaminen
KvinneSymbol@2x.png

Naiset, rauha ja turvallisuus

Norja on eturintamalla naisten osallisuuden edistämisessä rauhanprosesseissa sekä lisäämässä naisten määrää sovittelijoina. The Nordic Women Mediators network lanseerattiin vuonna 2015, ja Norja on perustamassa maailmanlaajuista liittoa naissovittelijoiden alueellisille verkostoille.

verden@2x.png

Avunanto rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa

Norja on perustanut kehitysohjelman vastaamaan maailmanlaajuisiin turvallisuushaasteisiin. Kehitysohjelma keskittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen, radikaalisaatioon, väkivaltaisiin ääriliikkeisiin sekä terrorismiin.

TOIMENPITEET

  • konfliktien ehkäisemisen, vähentämisen ja ratkaisemisen edesauttaminen YK:lle annetun tuen sekä rauhan- ja sovinnontyöhön sitoutumisen kautta
  • YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi haku kaudelle 2021-2022
  • aktiivinen osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön niin YK:ssa, Natossa, ETYJ:ssä, EU:ssa ja Euroopan neuvostossa, sekä niiden kanssa
  • kansainvälisiin rauhanoperaatioihin osallistuminen
  • maailmanlaajuisiin turvallisuushaasteisiin kuten terrorismiin, järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja verkkorikollisuuteen vastaaminen yhteistyössä liittolaisten sekä muiden tahojen kanssa
Fredsdue@2x.png

Norja fasilitaattorina

Norja toimi fasilitaattorina neuvotteluissa jotka johtivat rauhansopimukseen FARC-EP:in kanssa Colombiassa vuonna 2016. Norja on myös virallinen fasilitaattori rauhanprosesseissa koskien ELN sissiryhmää Colombiassa sekä kommunistiliikettä NDFP Filippiineillä. Lisäksi Norja on osallistunut keskusteluihin sellaisten osapuolten välillä jotka eivät vielä ole pääset neuvotteluihin.

FN@2x.png

Osallistuminen YK-johtoisissa operaatioissa

Norjalla on tällä hetkellä noin 45 sotilashenkilöstöä palvelemassa kolmessa YK:n tehtävässä: Malilla (MINUSMA), Etelä-Sudanissa (UNMISS) sekä Keski-Idässä (UNTSO). Lisäksi noin 30 norjalaista poliisia osallistuvat tehtäviin Etelä-Sudanissa (UNMISS), Kyproksella (UNFICYP), Haitilla (MINUJUSTH) ja Colombiassa (UNMC). Norjalla on myös siviilivastaavia jotka osallistuvat toimintaan Kongossa (MONUSCO) ja muuta siviilihenkilöstöä joita YK on palkannut itsenäisesti.