Arktinen alue

Arktinen alue on muutoksessa. Ilmastonmuutos ja merialueiden jäiden sulaminen asetta haasteita, mutta avaa myös mahdollisuuksia pohjoisessa. Kansainvälinen yhteistyö on tärkeämpää kuin koskaan ennen.
Kuva: REDink

Norjan väestöstä n. 10 % asuu napapiirin pohjoispuolella. Ihmiset ovat tuhansien vuosien ajan hyödyntäneet pohjoisen alueen luonnonvaroja. Arktisella alueella on runsaasti mineraaleja, öljyä ja kaasua sekä kalaa ja muita mereneläviä. Ilmastonmuutoksen ja meribiologian tutkimus tasoittaa tietä uudelle liiketoiminnalle. Säilyttämisen ja kestävän käytön välisen tasapainon löytäminen on ensisijaisen tärkeää. Norja edistää maailmanlaajuista, tieteelliseen tietoon ja kansainväliseen oikeuteen perustuvaa yhteistyötä.

TAVOITTEET

  • rauhan ja vakauden turvaaminen sekä ennakoitavuuden luominen
  • säilyttämisen ja kestävän käytön välisen tasapainon löytäminen luonnonvarojen kestävän hallinnan kautta
  • kansainvälisen yhteistyön ja kansainvälisen oikeusjärjestyksen edistäminen
  • työllisyyden, arvonluomisen ja hyvinvoinnin lisääminen arktisella alueella 
skip@2x.png

Merenkulku arktisella alueella

Arktisen alueen liikenteestä 80 % kulkee Norjan aluevesien kautta. Napa-alueilla harjoitettavaa merenkulkua velvoittava säännöstö (Polar Code for Shipping) astui voimaan 1. tammikuuta 2017. Säännöstö asettaa tiukat vaatimukset merenkululle arktisilla merialueilla.

plattform@2x.png

Arktisen alueen öljy- ja kaasuvarat

Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen (USGS) mukaan viidennes maailman vielä löytymättömistä öljy- ja kaasuvaroista saattaa sijaita arktisella alueella.

TOIMENPITEET

  • toiminnan jatkaminen pohjoisilla merialueilla suvereniteetin ja vallan soveltamiseksi sekä valvonnan, hätävalmiuden ja hätätilanteeseen reagoimisen ylläpitämiseksi
  • tieteelliseen tietoon perustuva luonnonvarojen kestävä hallinta
  • kansainvälisen merioikeuden noudattamisen edistäminen sekä Arktisen neuvoston aseman vahvistaminen
  • sijoittaminen siemenpääomarahastoihin, tutkimukseen, infrastruktuuriin sekä innovaatio- ja teknologiakehitykseen
verden@2x.png

Arktinen neuvosto

Kaikki kahdeksan arktista maata ovat Arktisen neuvoston jäsenmaita, 12 muun valtion toimiessa tarkkailijoina. Arktinen neuvosto on ainoa napa-alueiden asioita käsittelevä hallitustason yhteistyöfoorumi.

Satelitt@2x.png

Norjalaiset satelliitit

Norjalaiset satelliitit keräävät keskeistä tietoa luonnonvarojen ja ympäristön hallinnan sekä pohjoisen alueen meriturvallisuuden kannalta. Ne ovat myös tärkeitä Huippuvuorten innovatiiviselle tutkimustyölle ja teollisuudelle.