Pohjoiset alueet

Norjan maa-alueesta suuri osa sijaitsee napapiirin pohjoispuolella. Arktisten runsaiden luonnonvarojen järkevä hyödyntäminen on Norjan asialistan kärjessä. Tämä vaatii maailmanlaajuista yhteistyötä, joka perustuu tieteelliseen tietämykseen ja kansainväliseen lakiin.

Kuva: REDink

Tuhansien vuosien ajan napapiirin pohjoispuolella elävät ihmiset ovat hyödyntäneet paikallisia luonnonvaroja. Arktiksella on runsaasti mineraaleja, öljyä ja kaasua, eläimiä sekä kalaa ja mereneläviä. Hyvän tasapainon löytäminen suojelun ja kestävän hyödyntämisen välillä on Norjalle ensisijaisen tärkeää. Norja kannustaa maailmanlaajuista yhteistyötä, joka perustuu tieteelliseen tietämykseen ja kansainväliseen lakiin.

Norjan tavoittena on

  • rauhan ja vakauden turvaaminen sekä ennakoitavuuden luominen;
  • hyvän tasapainon löytäminen suojelun ja kestävän hyödyntämisen välillä luonnonvarojen kestävän hallinnan kautta;
  • kansainvälisen yhteistyön ja kansainvälisen oikeusjärjestyksen edistäminen;
  • työllisyyden, arvonluomisen ja hyvinvoinnin lisääminen arktisella alueella.
skip@2x.png

Merenkulku arktisella alueella

Noin 80 % Arktisen alueen liikenteestä kulkee Norjan aluevesien kautta. Napa-alueilla harjoitettavaa merenkulkua velvoittava säännöstö (Polar Code for Shipping) astui voimaan 1. tammikuuta 2017. Säännöstö asettaa tiukat vaatimukset merenkululle arktisilla merialueilla.

plattform@2x.png

Arktisen alueen öljy- ja kaasuvarat

Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen (USGS) mukaan viidennes maailman vielä löytymättömistä öljy- ja kaasuvaroista saattaa sijaita arktisella alueella. On keskeisen tärkeää löytää hyvä tasapaino suojelun ja kestävän hyödyntämisen välillä, mikäli luonnonvaroja otetaan käyttöön herkillä alueilla.

Toimenpiteet

  • läsnäolon jatkaminen pohjoisilla merialueilla suvereniteetin ja vallan soveltamiseksi sekä valvonnan, hätävalmiuden ja hätätilanteeseen reagoimisen ylläpitämiseksi;
  • tieteelliseen tietoon perustuva luonnonvarojen kestävä hallinta;
  • kansainvälisen merioikeuden noudattamisen edistäminen;
  • Arktisen neuvoston aseman vahvistaminen Arktisen yhteistyön tärkeimpänä foorumina;
  • sijoittaminen siemenpääomarahastoihin, tutkimukseen, infrastruktuuriin sekä innovaatio- ja teknologiakehitykseen. 
verden@2x.png

Arktinen neuvosto

Kaikki kahdeksan arktista maata ovat Arktisen neuvoston jäsenmaita, 13 muun valtion toimiessa tarkkailijoina. Arktinen neuvosto on ainoa napa-alueiden asioita käsittelevä hallitustason yhteistyöfoorumi.

InnovasjonForskning@2x.png

Tutkimus Arktiksella

Norja pyrkii olemaan tutkimustyön johtava maa Arktisilla alueilla ja edistää arvonluontia, luonnonvarojen järkevää hallintaa sekä kehitystä pohjoisilla alueilla. Norjan viranomaiset ovat 1960-luvulta lähtien ylläpitäneet kansainvälistä tutkimuslaitosta Ny-Ålesundissa Huippuvuorilla.

globeOGmennesker@2x.png

Barents-yhteistyö

Vuosittain noin tuhat nuorta Barentsin alueelta kohtaavat Barents Games –tapahtumassa, joka on yksi monista Barents yhteistyön aloitteista. Vuodesta 1993 lähtien yhteistyö on edistänyt hyviä naapurisuhteita ja kestävää kehitystä alueella.