Arvot ja tavoitteet

Pohjoiset alueet

Norjan maa-alueesta suuri osa sijaitsee napapiirin pohjoispuolella. Arktisten runsaiden luonnonvarojen järkevä hyödyntäminen on Norjan asialistan kärjessä. Tämä vaatii maailmanlaajuista yhteistyötä, joka perustuu tieteelliseen tietämykseen ja kansainväliseen lakiin.

Energia ja merten luonnonvarat

Maailman väestönkasvu lisää ruuan ja energian kysyntää. Merten luonnonvarojen kestävällä hyödyntämisellä voimme vastata tähän tarpeeseen.

Eurooppalainen yhteistyö

Rajat ylittävä yhteistyö on ratkaisevaa eurooppalaisen turvallisuuden, vapauden ja taloudellisen vahvuuden takaamiseksi. Tarvitsemme yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja kansainvälisiin haasteisiin.

Ilmastonmuutos ja ympäristö

Ilmastonmuutos ja ympäristövahingot ovat tällä hetkellä maailmamme suurimpia haasteita. Monessa maassa ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo nähtävissä. Meidän osassamme maailmaa muutokset Arktisella alueella ovat erityisen dramaattisia ja huolestuttavia.

Kehityspolitiikka ja humanitaariset toimet

Miljardi ihmistä maailmassa elää äärimmäisessä köyhyydessä. Yleismaailmallinen vastuu velvoittaa auttamaan hädänalaisia ihmisiä sekä edistämään pitkän aikavälin kehitystä ja entistä tasavertaisempaa maailmaa.

Norjalainen taide ja kulttuuri

Norjan elinvoimaisen taide- ja kulttuurisektorin historialliset juuret ulottuvat pitkälle. Edeltäjiensä tavoin moni tämän päivän norjalaisista taiteilijoista ja kulttuurialan ammattilaisista ammentaa inspiraatiota maan rajojen ulkopuolelta.

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaiden välinen yhteistyö on tärkeää niin norjalaisen hyvinvoinnin, työllistämisen, talouden kuin kilpailukyvyn kannalta.

Rauha, vakaus ja turvallisuus

Maailmaa kohtaavat turvallisuushaasteet ovat muuttumassa yhä monimuotoisimmiksi. Poliittisia ratkaisuja tarvitaan, jotta sodat ja aseelliset yhteenotot saadaan päättymään. Terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta on torjuttava yli maarajojen.

Tämän päivän Norja

Euroopan pohjoisimmassa kolkassa sijaitseva Norja on demokraattinen monarkia, jossa sukupuoltenvälinen tasa-arvo, hyvinvointi ja taloudellinen vakaus ovat toteutuneet hyvin.

Lasten Norja

Tervetuloa Norjan suurlähetystön lastensivuille. Lasten Norja -sivuiltamme löydät perustiedot sekä mielenkiintoisia yksityiskohtia ja tarinoita Norjasta. Velkommen, kuten norjalaiset sanovat tervetuloa!