Arvot ja tavoitteet

Pohjoiset alueet

Norjan maa-alueesta suuri osa sijaitsee napapiirin pohjoispuolella. Arktisten runsaiden luonnonvarojen järkevä hyödyntäminen on Norjan asialistan kärjessä. Tämä vaatii maailmanlaajuista yhteistyötä, joka perustuu tieteelliseen tietämykseen ja kansainväliseen lakiin.

Energia ja merten luonnonvarat

Maailman väestönkasvu lisää ruuan ja energian kysyntää. Merten luonnonvarojen kestävällä hyödyntämisellä voimme vastata tähän tarpeeseen.

Eurooppalainen yhteistyö

Rajat ylittävä yhteistyö on ratkaisevaa eurooppalaisen turvallisuuden, vapauden ja taloudellisen vahvuuden takaamiseksi. Tarvitsemme yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja kansainvälisiin haasteisiin.

Ilmastonmuutos ja ympäristö

Ilmastonmuutos ja ympäristövahingot ovat tällä hetkellä maailmamme suurimpia haasteita. Monessa maassa ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo nähtävissä. Meidän osassamme maailmaa muutokset Arktisella alueella ovat erityisen dramaattisia ja huolestuttavia.

Kehityspolitiikka ja humanitaariset toimet

800 miljoonaa ihmistä maailmassa elää äärimmäisessä köyhyydessä ja 70 miljoonaa ihmistä ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. Yleismaailmallinen vastuu velvoittaa auttamaan hädänalaisia ihmisiä sekä edistämään pitkän aikavälin kehitystä ja entistä tasavertaisempaa maailmaa.

Norjalainen taide ja kulttuuri

Norjan elinvoimaisen taide- ja kulttuurisektorin historialliset juuret ulottuvat pitkälle. Edeltäjiensä tavoin moni tämän päivän norjalaisista taiteilijoista ja kulttuurialan ammattilaisista ammentaa inspiraatiota maan rajojen ulkopuolelta.

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaiden välinen yhteistyö on tärkeää niin norjalaisen hyvinvoinnin, työllistämisen, talouden kuin kilpailukyvyn kannalta.

Rauha, vakaus ja turvallisuus

Maailmaa kohtaavat turvallisuushaasteet ovat muuttumassa yhä monimuotoisimmiksi. Norja vastaa näihin haasteisiin vahvalla sitoutumisellaan Natoon, laajalla omistautumisellaan rauhan- ja sovinnontekopyrkimyksiin sekä kansainväliseen yhteistyöhön.

Norjalainen yhteiskunta

Nykyajan Norjalle ominaista ovat hyvinvoinnin korkea taso, sukupuolten välinen tasa-arvo ja vakaa talous.

Lasten Norja

Tervetuloa Norjan suurlähetystön lastensivuille. Lasten Norja -sivuiltamme löydät perustiedot sekä mielenkiintoisia yksityiskohtia ja tarinoita Norjasta. Velkommen, kuten norjalaiset sanovat tervetuloa!