Rahu, stabiilsus ja julgeolek

Julgeolekuväljakutsed, et muuta maailm turvalisemaks, on muutumas üha keerulisemaks. On vaja poliitilisi lahendusi, et lõpetada sõjad ja relvakonfliktid. Terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega tuleb võidelda piiriüleselt.
Foto: Lars Røraas /Forsvaret

Selleks, et tagada heaolu ja turvalisus Norras, samuti teistes riikides, peame püüdma ennetada, leevendada ning lahendada konflikte. On oluline kaitsta rahvusvahelist õiguskorda ja säilitada siduv rahvusvaheline koostöö.  Ühiskaitse liitlastega annab Norrale turvalisuse ja tegevusvabaduse.
ÜRO ja õiguskord, kus ÜROl on võtmeroll, on otsustava tähtsusega Norra jaoks. Samal ajal on meie liikmestaatus NATOs ja meie transatlantilised sidemed aluseks Norra välis- ja julgeolekupoliitikale. Meie osalus rahu- ja leppimistöös on samuti oluline- Norra on üks suuremaid ÜRO rahudiplomaatia toetajaid. Vastastikune, tasakaalustatud ja kontrollitav desarmeerimine on kooskõlas Norra väärtuste ja huvidega. Norra peab samuti oluliseks kasutada arengupoliitika vahendeid, et astuda vastu ülemaailmsetele julgeoleku väljakutsetele.
Kõik see kokku annab raamistiku stabiilsusele ja julgeolekule, nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Eesmärgid

• kaitsta Norra julgeolekut, suveräänsust, territoriaalset terviklikkust ja poliitilist tegevusvabadust
• kindlustada rahvusvaheline rahu, stabiilsus ja konfliktide lahendamine
• parandada vastupanuvõimet, austada inimõigusi ja arengut haavatavates riikides
• ennetada radikaliseerumist, vägivaldset ekstremismi, organiseeritud kuritegevust, piraatlust, küberohtude ja konfliktide tekkimist
• säilitada ja arendada edasi rahvusvahelist õiguskorda
• saavutada tasakaalustatud, vastastikune ja kontrollitav desarmeerimine

FN@2x.png

Sõjaväelased, kes teenivad ÜRO juures

Norral on praegu kokku umbes 45 sõjaväelast, kes teenivad ÜRO missioonidel: MINUSMA Malil, UNMISS Lõuna-Sudaanis ja UNTSO Lähis-Idas. Lisaks osalevad umbes 30 politseinikku missioonidel Lõuna-Sudaanis (UNMISS), Libeerias (UNMIL), Haitil (MINUSTAH) ja Kolumbias (UNMC).

verden@2x.png

Abi, et võidelda kuritegevuse ja terrorismiga

2016. aastal asutati Norras kaks uut arenguprogrammi: üks, et võidelda raske ja organiseeritud kuritegevusega ning teine, et ennetada ja tõkestada vägivaldset ekstremismi ja terrorismi.

KvinneSymbol@2x.png

Naised ja rahuvahendamine

The Association of African Women Mediators asutati 2013 kasutades Norra toetust. Täna osaleb ligi 150 naist selles võrgustikus ning on saanud väljaõppe. Enamik neist on pärit Lõuna-Aafrikast.

Tegevused

  • aidata ennetada, leevendada ja lahendada konflikte toetades ÜROd ja osaledes rahu- ja leppimistöös
  • toetada ÜRO jõupingutusi, et kaitsta rahvusvahelist rahu ja julgeolekut
  • võtta osa vastutusest olles ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liige aastatel 2021- 2022 aastal
  • aktiivselt osaleda rahvusvahelises koostöös koos ÜRO, NATO, OSCE, Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukoguga
  • osaleda rahvusvahelistes rahuoperatsioonides ja koalitsiooni tegevuses
  • teha koostööd liitlastega võideldes selliste ülemaailmsete julgeolekuprobleemidega nagu terrorism, organiseeritud kuritegevus ja küberkuritegevus
  • edendada stabiilsust institutsioonide ülesehitamisel ja arengus
  • omada aktiivset rolli multilateraalsete desarmeerimiste foorumites
  • püüda tagada, et austatakse naiste ja meeste õigusi tehes jõupingutusi rahu, stabiilsuse ja julgeoleku nimel
KvinneSymbol@2x.png

Naised, rahu ja julgeolek

Oluline on naiste aktiivne osalemine konfliktide lahendamisel ning püsiva rahu loomisel. Norra toetab nii kohalike, piirkondlike ja rahvusvaheliste osalejatega tööd, et edendada naiste, rahu ja julgeoleku tegevuskava.

Fredsdue@2x.png

Rahu ja leppimine Kolumbias

Norra on osalenud rahu- ja leppimiseprotsessis Kolumbias aastakümneid. Koos Kuubaga on Norra olnud ametlik rahuprotsessi korraldaja FARC-EP aastast 2012.