Norra täna

Euroopa põhjapoolseimas osas asuv Norra on demokraatlik monarhia, mida iseloomustavad sellised märksõnad nagu sooline võrdõiguslikkus, heaolu ja majanduslik stabiilsus.
Foto: Ilja C. Hendel

Norra majandus on juba ammustest aegadest põhinenud loodusvarade kasutamisel, näiteks hüdroenergial, mineraalide ja kalavarude kasutamisel. 1960ndatel hakkas arenema Norra nafta- ja gaasitööstus. Täna on Norra maailma suuruselt kolmas gaasi eksportija. Norra on ka üks maailma juhtivaid kala ja mereandide tootjaid ning eksportijaid. Kalatööstus on endiselt väga olulisel kohal paljudele kohalikele kogukondadele. Norras on avatud majandus, mis põhineb laiaulatuslikul kauplemisel üle piiride.

Norra on olnud konstitutsiooniline monarhia alates iseseisvumisest Rootsist 1905. aastal, kuid rahvana ulatuvad juured tagasi üheksandasse sajandisse. Rahvaarv on täna veidi üle viie miljoni.

Saamid Norra põliselanikud ja saami keel on üks kahest ametlikust keelest. Norras on ka mitmeid rahvusvähemusi ja globaliseerumise tulemusena on Norra muutunud üha multikultuursemaks. Täna moodustavad sisserändajad umbes 13% elanikkonnast.  

kongekrone@2x.png

Monarhia

Kuningas Harald ja kuninganna Sonja krooniti aastal 1991. Kroonprints Haakon on troonipärija. Ta on abielus kroonprintsess Mette Maritiga.

valgurne@2x.png

Demokraatia

Norra parlament -Storting - koosneb 165 esindajast, kes valitakse sinna iga nelja aasta tagant. Pärast Teist maailmasõda on keskmine valimisaktiivsus parlamendivalimistel olnud umbes 80%.

Sametinget@2x.png

Saami parlament

Sámediggi on Saamide esindusorgan Norras. Sámediggi eesmärk on tugevdada saamide poliitilist positsiooni ja edendada nende huve Norras.

Võrdsed õigused ja võimalused

Norras, nagu ka teistes Põhjamaades, on suur avalik sektor. Maksustamise tase on rahvusvaheliste standardite järgi suhteliselt kõrge, kuid samas on tervishoiuteenused ja haridus riiklikult rahastatud. Norras on ka ulatuslik hoolekandeteenuste võrgustik, mis on riiklikult rahastatud.

Kaasaegne heaoluriik on põhineb kindlalt väärtustel nagu võrdsus ja võrdsed õigused. Kõigil kodanikel on samad õigused, olenemata nende soost, seksuaalsest identiteedist, etnilisest taustast või funktsionaalsest võimest.

Rahvusvahelises edetabelites on Norra tabeli eesotsas, kui räägime võrdõiguslikkusest ja elatustasemest. Umbes 70% naistest osalevad tööturul.  Suur võrdõiguslikkus on üks põhjustest, miks Norras on olnud tugev majanduskasv ja elatustaseme pidev paranemine alates 1960. aastatest.

Norra ametiasutused on suutnud riigi nafta- ja gaasivarudest tekkinud tulu juhtida viisil, mis on loonud rikkuse ja toonud kasu ühiskonnale tervikuna. Norra riiklik pensioni fond- Statens pensjonsfond- asutati just selleks. Isegi kui nafta peaks lõppema, siis fondi tootlus peaks edaspidi andma märkimisväärset tulu, mida saab kasutada elanikkonna huvides.

Globaalne kliimamuutus tingib, et kõik riigid üle maailma, sealhulgas Norras, kohaneks nende tingimustega. Norra on allkirjastanud ja ratifitseerinud Pariisi kokkuleppe, ja me oleme võtnud endale kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 40% võrra 2030. aastaks.

Baby@2x.png

Lapsehoolduspuhkus

Norra vanemal õigus välja võtta lapsehoolduspuhkus 12 kuu ulatuses seoses lapse sünniga. Kümme nädalat sellest puhkusest on mõeldud isapuhkusena ja üheksa isa kümnest kasutavad seda õigust isapuhkusele.

40@2x.png

40 % naistest juhatuses

Vastavalt Norra seadustele on naised vähemalt 40 % ulatuses esindatud riigiettevõtete ja osaühingute juhatustes.

Money

Riiklik Pensionifond

Riiklik Pensionifond - Statens pensjonsfond- on üks maailma suurimaid riiklikke investeerimisfonde. Fond on investeerinud rohkem kui 9000 firmasse peaaegu 80 riigis.