Energia ja mereressursid

Maailma kasvav elanikkond vajab rohkem toitu ja energiat. Säästev mereressursside kasutamine aitab seda nõudlust rahuldada.

Foto: Bjørn Luell/Statkraft

Norra on mereriik ja aastate jooksul on omandatud laiaulatuslik oskusteave energia ja mereressursside kasutamiseks. Norra eksperdid on välja töötanud tehnoloogiaid loodusressursside säästmiseks. Omame erialast kompetentsi aladel nagu taastuv hüdroenergia, kala ja mereannid, nafta- ja gaasivarude haldamine oma vetes, kala- ja energiaabi andmine arengumaadele.

Teadmised meredest ja ressurssidest, mida nad pakuvad, on jätkuvalt olulised tulevastele põlvedele. Me peame looma jätkusuutlikud režiimid ressursikasutusele nii, et nn sinine majandus ehk veemajandus võiks jätkusuutlikult kasvada. See tähendab, et peame välja töötama head keskkonnanõuded, mille täitmist nõuda nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt.

Aastal 2017 tutvustas Norra valitsus uut Ookeanistrateegiat. Strateegia põhineb sellel, et norralased on ajalooliselt olnud mererahvas, ning keskendub ookeanipiirkondade jätkusuutlikule kasutamisele ning arendamisele.

Eesmärgid

• tagada taskukohane juurdepääs usaldusväärsele, jätkusuutlikule ja kaasaegse energiale
• leida lahendusi, mis rahuldaks maailma energiavajadusi ning jagada oma teadmisi ja kogemusi
• tagada toimiv osalus rahvusvahelisel energiaturul, maailma energiavarustuses ja Euroopa energiajulgeolekus
• tagada tõhus mereõiguse ja keskkonnaalaste õigusaktide rakendamine nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil
• tagada nn veemajanduse väärtuse loomine, mis põhineb mereressursside säästval kasutamisel

plattform@2x.png

Nafta ja gaas 40% ekspordist

Toornafta ja maagaas moodustasid 2015. aastal kogu ekspordi väärtusest umbes NOK 450 miljardit. See on umbes 40% Norra ekspordi koguväärtusest.

verden@2x.png

“Oil for Development“

Norral on pikaajaline kogemus oma naftavarude juhtimisel, mis edendab jätkusuutlikku majanduskasvu ja Norra heaolu laiemalt. Me jagame seda kogemust nüüd 12 teise riigiga läbi „Oil for Development” programmi.

hydropower_x2.png

Suurim hüdroenergia tootja

Norra on maailma suuruselt kuues hüdroenergia tootja ning suurim tootja Euroopas.

Tegevused

• rõhutada merede tähtsust toidu ja energia allikana
• kasutada meie energiaressursse, meresid ja mereressursse säästvalt
• edendada säästvate lahenduste leidmist ressursikasutusel
• edendada teadmisi säästvaks ja terviklikuks mereressursside juhtimiseks
• hoida juhtrolli võitluses mereprahi ja mikroplastidega meredes

bolge@2x.png

Avastamata ressursid

Hiiglaslik alad meredes on veel uurimata, ning on tõenäoline, et neil on pakkuda maailmale veel mineraale ning muid veel avastamata ressursse.

havPlast@2x.png

Plastjäätmed

Teadlased on üha enam mures plastjäätmete hulga suurenemise pärast meredes ning selle tagajärgede pärast mereelustikule.

Fisk@2x.png

36 miljonit mereannisöögikorda päevas

Aastal 2015 eksportis Norra keskmiselt 36 miljonit portsjoni mereannisöögikorda iga päev.