Arktika piirkond

Suur osa Norrast paikneb põhjapolaarjoone taga. Norra jaoks on oluline Arktika rikkalike ressursside mõistlik kasutamine. See eeldab teadusel ja rahvusvahelisel õigusel põhinevat globaalset koostööd.

Foto: REDink

Põhjapolaarjoone taga elavad inimesed on sealseid loodusressursse kasutanud tuhandeid aastaid. Arktika on rikas mineraalide, nafta ja gaasi, loomastiku, kala ning mereandide poolest. Norra jaoks on esmatähtis leida hea tasakaal selle piirkonna kaitse ja ressursside säästva kasutamise vahel. Me julgustame ülemaailmset koostööd, mis põhineb teaduslikel uuringutel ning allub rahvusvahelise õiguse reeglitele.

Norra eesmärk on

• kindlustada rahu ja stabiilsus ning prognoositavus;
• leida hea tasakaal ressursside kasutamise ja säilitamise vahel läbi nende säästva majandamise;
• edendada rahvusvahelist koostööd ja rahvusvahelist õiguskorda;
• suurendada tööhõivet, väärtuste loomist ja heaolu Arktika piirkonnas.

skip@2x.png

Laevandus arktilistes vetes

80% Arktika piirkonna laevandusest läbib Norra vett. 1. jaanuaril 2017 jõustus Norra eestvedamisel Polaarkoodeks (The Polar Code), mis seab ranged keskkonnanõuded laevandusele Arktika vetes.

plattform@2x.png

Arktika nafta- ja gaasivarud

Ameerika Geoloogiaühingu andmetel võib viiendik maailma avastamata nafta- ja gaasivarudest paikneda Arktikas. Selle haavatava piirkonna varude kasutuselevõtmisel on oluline säilitada tasakaal varude säilitamise ja jätkusuutliku kasutamise vahel.

Milliseid meetmeid Norra rakendab?

• säilitab kohalolu Arktika vetes, et tagada suveräänsus ja mõjuvõim, jälgida sealseid tegevusi ning kindlustada abi kättesaadavus hädaolukordades;

• haldab ressursse teaduslikult põhjendatud teadmiste alusel;

• edenab rahvusvahelise mereõiguse järgimist;

• tugevdab Arktika Nõukogu positsiooni Arktika koostöö olulisima foorumina;

• investeerib stardikapitali fondidesse, uuringutesse ja taristutesse, edendades innovatsiooni ja tehnoloogia arengut.

verden@2x.png

Arktika Nõukogu

Kaheksa Arktika piirkonna riiki on Arktika Nõukogu (the Arctic Council) liikmed ja 13 teiste piirkondade riiki on seal vaatleja staatuses. Arktika Nõukogu on ainus valitsuste tasandil toimiv Arktika piirkonna koostööfoorum.

InnovasjonForskning@2x.png

Teadusuuringud Arktikas

Norra on üks Arktika-uuringute juhtriike, edendades sealse piirkonna arengut, mõistlikku ressursside majandamist ning väärtusloomet. 1960. aastast arendab Norra Teravmägedel Ny-Ålesundis rahvusvaheliste teadusuuringute keskuse tööd.

globeOGmennesker@2x.png

Barentsi Mere Nõukogu

Igal aastal kogunevad tuhanded noored Barentsi mere regioonist Barentsi mängudele, mis on üks paljudest Barentsi Mere Nõukogu koostööprojektidest. Barentsi Mere Nõukogu (the Barents Cooperation) on alates 1993. aastast edendanud heanaaberlikke suhteid ning jätkusuutlikku arengut selles ühiste võimaluste ja väljakutsetega piirkonnas.