Arktika piirkond

Arktika on muutumises. Kliimamuutused ja merejää sulamine tekitab probleeme, aga ka võimalusi seal selles põhjapiirkonnas. Rahvusvaheline koostöö on tähtsam, kui kunagi varem.
Foto: REDink

Umbes 10% Norra elanikkonnast elab põhjapool polaarjoont. Inimesed on kogunud kohalikke ressursse selles piirkonnas juba tuhandeid aastaid. Arktika on rikas mineraalide, nafta ja gaasi, kala ning mereandide poolest. Kliimamuutuste uuringud ja merebioloogia sillutavad teed uutele ettevõtetele. Leida hea tasakaal selle piirkonna kaitse ja ressurside säästva kasutamise vahel on Norra jaoks oluline. Me julgustame ülemaailmset koostööd, mis põhineb teaduslikel uuringutel ning allub rahvusvahelise õiguse reeglitele.

Eesmärgid

• kindlustada rahu ja stabiilsus ning prognoositavus
• leida hea tasakaal ressursside kasutamise ja säilitamise vahel läbi säästva majandamise 
• edendada rahvusvahelist koostööd ja rahvusvahelist õiguskorda
• suurendada tööhõivet, väärtuste loomist ja heaolu selles piirkonnas

skip@2x.png

Laevandus arktilistes vetes

80% Arktika piirkonna laevandusest läbib Norra vett. Polaarkoodeks (The Polar Code), mis jõustus 1. jaanuaril 2017 seab ranged keskkonnanõuded laevandusele Arktika vetes.

plattform@2x.png

Nafta- ja gaasivarud Arktikas

Viidates US Geological Society andmetele võib viiendik maailma avastamata nafta- ja gaasivarudest asuda Arktikas.

Tegevuskavad

• säilitada kohalolek Põhja merede suveräänsuse teostamisel ning teostada järelevalvet ja omada seire abil valmisolekut hädaolukordadeks

• hallata ressursse teaduslikult põhjendatud teadmiste alusel

• edendada vastavust mereõigusega ja tugevdada oma positsiooni Arktika Nõukogus

• investeerida stardikapitalifondide abil teaduse, infrastruktuuri, innovatsiooni ja tehnoloogia arengusse

verden@2x.png

Arktika Nõukogu

Kaheksa Arktika piirkonna riiki on Arktika Nõukogu liikmed ja 12 mitte-Arktika riiki on seal vaatleja staatuses. Arktika Nõukogu on ainus valitsuste tasandil toimiv koostööfoorum, mis kaitseb selle piirkonna huve.

Satelitt@2x.png

Norra satelliidid

Norra satelliidid annavad väärtuslikku teavet, mis on oluliseks aluseks hindamaks ressursside haldamist ja mõju keskkonnale ning samuti oluline meresõiduohutuse seisukohalt selles piirkonnas. Nad aitavad kaasa tulevikku suunatud teadus- ja tööstusarengule Svalbardis.