Väärtused ja prioriteedid

Energia ja mereressursid

Maailma kasvav elanikkond vajab rohkem toitu ja energiat. Säästev mereressursside kasutamine aitab seda nõudlust rahuldada.

Rahu, stabiilsus ja julgeolek

Julgeolekuprobleemid, millega maailm silmitsi seisab, on üha keerukamad. Norra asub neid probleeme lahendama, olles tugevalt pühendunud NATO-le, NATO osalusele rahu- ja lepitustegevuses ning tehes rahvusvahelist koostööd.

Kliimamuutused ja keskkond

Kliimamuutused ja keskkonnakahjud on kaks kõige dramaatilisemat väljakutset meie tänapäeva maailmas. Paljud riigid tunnetavad juba praegu kliimamuutuste mõju. Norra seisukohalt on muutused Arktika piirkonnas just eriti dramaatilised ja murettekitavad.

Arengupoliitika ja humanitaarabi

Maailmas elab 800 miljonit inimest äärmises vaesuses ja 70 miljonit inimest on pidanud maha jätma oma kodud. Meil kõigil on kohustus aidata abi vajavaid inimesi ja anda oma panus sellesse, et areng oleks pikaajaline ja tulemuseks õiglasem maailm.

Arktika piirkond

Suur osa Norrast paikneb põhjapolaarjoone taga. Norra jaoks on oluline Arktika rikkalike ressursside mõistlik kasutamine. See eeldab teadusel ja rahvusvahelisel õigusel põhinevat globaalset koostööd.

Kunst ja kultuur

Norra kunsti- ja kultuurielu on väga elav. Norra kunstnikud ja teised kultuurialade esindajad on ikka ja jälle ammutanud inspiratsiooni väljaspool Norra riigipiire.

Norra ühiskond

Tänapäeva Norra ühiskonda iseloomustavad märksõnad nagu heaolu, sugude võrdsus ja majanduslik stabiilsus.