Väärtused ja prioriteedid

Energia ja mereressursid

Maailma kasvav elanikkond vajab rohkem toitu ja energiat. Säästev mereressursside kasutamine aitab seda nõudlust rahuldada.

Rahu, stabiilsus ja julgeolek

Julgeolekuväljakutsed, et muuta maailm turvalisemaks, on muutumas üha keerulisemaks. On vaja poliitilisi lahendusi, et lõpetada sõjad ja relvakonfliktid. Terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega tuleb võidelda piiriüleselt.

Kliimamuutused ja keskkond

Kliimamuutused ja keskkonnakahjud on kaks kõige dramaatilisemat väljakutset meie tänapäeva maailmas. Paljud riigid tunnetavad juba praegu kliimamuutuste mõju. Norra seisukohalt on muutused Arktika piirkonnas just eriti dramaatilised ja murettekitavad.

Arengupoliitika ja humanitaarabi

Maailmas elab miljard inimest äärmises vaesuses. Meil lasub globaalne vastutus aidata abivajajaid ja panustada pikaajalisse arengusse ning õiglasemasse maailma.

Arktika piirkond

Arktika on muutumises. Kliimamuutused ja merejää sulamine tekitab probleeme, aga ka võimalusi seal selles põhjapiirkonnas. Rahvusvaheline koostöö on tähtsam, kui kunagi varem.

Kunst ja kultuur

Norras on rikas kunsti- ja kultuurielu, millel on sügavad ajaloolised juured. Sarnaselt oma eelkäijatega otsivad paljud kaasaegsed norra kunstnikud ja teised kultuuritegijad inspiratsiooni ka väljaspool Norra riigipiire.

Norra täna

Euroopa põhjapoolseimas osas asuv Norra on demokraatlik monarhia, mida iseloomustavad sellised märksõnad nagu sooline võrdõiguslikkus, heaolu ja majanduslik stabiilsus.