Tapa Lastekaitsepäev - Foto:Foto autor Ave Pappe (Tapa Lastekaitse Ühing).
Foto Lastekaitsepäev Tapal, foto autor Ave Pappe (Tapa Lastekaitse Ühing). Foto autor Ave Pappe (Tapa Lastekaitse Ühing).

Uus fond toetab Eesti vabakonda 4 miljoni euroga

Sellest sügisest hakkavad Avatud Eesti Fond ning vabaühenduste liit EMSL ellu viima vabakonnale suunatud toetusprogrammi nimega Active Citizens Fund, mille kogumahuks Eestis on kuni 2021. aastani 4 miljonit eurot. Norra, Islandi ja Liechtensteini rahastatud ja ühtekokku viieteistkümnes riigis ellu viidava programmi eesmärk on toetada kodanikuühiskonna arengut, edendada demokraatiat, kodanikuaktiivsust, inimõigusi ja sotsiaalset õiglust ning kaasata nõrgemaid ühiskonnagruppe.

Avatud Eesti Fond on olnud Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste jagajaks Eestis ka kahel eelmisel programmiperioodil.

“Seekord on muutunud EMP ja Norra vabakonna toetusprogrammi nimetus. Rahastus tuleb Kodanikuaktiivsuse fondist (Active Citizens Fund), mis rõhutab inimeste kaasarääkimise ja kodanike omaalgatuse olulisust tänapäeva Eestis,” märkis Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam.

Operaatorirolli jagatakse seekord kahasse vabaühenduste liiduga EMSL, kes tegeleb ühenduste võimekuse tõstmisega.

“Fondi toel viime ellu liidriprogrammi, mille eesmärgiks on tuua vabakonda heade juhieeldustega noori ning kasvatada neist võimekat järelkasvu Eesti ühiskonna probleeme lahendavatele kodanikuühendustele,” kirjeldas EMSLi rolli juhataja Kai Klandorf.

Kodanikuühiskonnale suunatud toetusprogrammi operaatorid Eestis valis avalikul konkursil väja Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste Finantsmehhanismide Kantselei (FMO) ning järgneva poolaasta jooksul töötatakse koos FMO-ga välja programmi detailne strateegia ning rakenduskava. Esialgsete plaanide kohaselt kuulutatakse esimesed taotlusvoorud välja 2018. aasta sügisel. 

Lisainfo:

Avatud Eesti fond   

Mari Roonemaa

AEFi kommunikatsioonijuht

mari@oef.org.ee 

56454598

 

Vabaühenduste liit

Andrei Liimets

EMSLi kommunikatsioonijuht

andrei@heakodanik.ee 

56665142