Tähistame Eesti ja Norra diplomaatiliste suhete 100. aastapäeva!

| Logo

Head sõbrad

Läbi aastasadade on kahe põhjala riigi – Eesti ja Norra – suhted olnud suuremal või vähemal määral läbi põimunud, mistõttu saame meie suhete algust lugeda ajast, mil meid ümbritsevatel meredel mõõtsid rammu viikingid või kui meie kaupmeestel tekkisid võimalused üksteisele tutvustada oma maa parimaid tooteid. Neist kaugetest aegadest on Eestis meie kahepoolseid suhteid meenutamas paljud Norra märterkuningale pühendatud püha Olavi kirikud. Kaasaegsed diplomaatilised suhted said aga alguse 20. sajandi teise kümnendi lõpus, kui Eesti Vabariik oli 24. veebruaril 1918 kuulutanud ennast iseseisvaks riigiks. Juba 1918. aasta kevad-suvel uuris Eesti toonane välisdelegatsioon, kuhu kuulus ka tulevane esimene Eesti asjur Norras E. Virgo, võimalusi omariikluse tunnustamiseks ja esinduste avamiseks Norras. 5. veebruaril 1921. aastal andis Eesti Vabariigi ametlikust tunnustamisest Norra Kuningriigi poolt Tallinnas välisministeeriumile teada 1919. aastast Eestis tegutsenud Norra konsul Eduard Forsman. Tugevdamaks kahepoolset koostööd avas Eesti 1920ndatel aastatel mitu konsulaarasutust Norras, sh 1921. aasta sügisel Trondheimis, kus tänaseks on järjepidevust hoides aukonsulaat tegutsenud samuti 100 aastat. Läinud aastakümned on olnud täis muutusi. Lubame, et peagi saame kõigiga jagada põnevat ajatelge sellest, kuidas kahe riigi diplomaatilisi suhteid on läbi sajandi ehitatud.

On suur heameel, et Eesti ja Norra kahepoolsed sõbra- ja liitlassuhted on püsinud tugevatena ja selline on ka meie tulevik. Seisame üheskoos ühiste väärtuste ja heaolu eest nii Euroopas kui laias maailmas tervikuna. Kahepoolses ja rahvusvahelises koostöös, nii ÜRO julgeolekunõukogu valitud liikmetena kui NATO, Maailma Tervishoiuorganisatsiooni, OECD ja paljude teiste organisatsioonide liikmesriikidena, on meie eesmärgiks jätkusuutlik maailma areng, sest see mõjutab meist igaüht. Eesti ja Norra koostöö on saanud hoogu ka läbi koostöö Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide suhete, sh Norra toetuste programmist, kus fookuses ettevõtlus ja innovatsioon, teadusuuringud, kliima ja toetus kohalikule arengule. Täna saamegi öelda, et keskkond, tervis, julgeolek, majandus on vaid mõned märksõnad, millega igapäevaselt töötame.

Diplomaatiliste suhete juubelinädalal täname kõiki endiseid ja praeguseid kolleege, diplomaate, poliitikuid, äri- ja kultuuriinimesi, kaitseväelasi, haridus- ja teadusringkondade esindajaid, sportlaseid ja paljude teiste eluvaldkondade esindajad kestvalt tugevate Eesti ja Norra diplomaatiliste suhete edendamise eest läbi viimase 100 aasta.

Palju õnne, edu ja kordaminekuid kõigile!

Elagu Norra Kuningriik ja Eesti Vabariik!

 

Else Berit Eikeland - Ambassadør/Suursaadik                             

Lauri Bambus - Ambassadør/Suursaadik  

 

Kjære venner,

I løpet av mange hundre år har forholdet mellom våre to land, Estland og Norge, vært nære.  Vår første kontakt var i tidlig middelalder da norrøne handelsfolk og vikingene handlet og ranet i de estiske kystnære områdene. De mange Sankt Olavs kirkene i Estland er et tegn på dette nære handelsforholdet. Det mer moderne diplomatiske forholdet begynte da Republikken Estland hadde erklært seg som en uavhengig stat 24. februar 1918.  Allerede våren og sommeren 1918 vurderte den daværende estiske delegasjonen, som også inkluderte den fremtidige første estiske charge d'affaires i Norge, E. Virgo, mulighetene for å åpne representasjon i Norge. Men først 5. februar 1921 varslet den norske konsulen i Tallinn, Eduard Forsman, som hadde vært i Estland siden 1919, det estiske utenriksdepartementet om Norges offisielle anerkjennelse av Republikken Estland. For å styrke det bilaterale samarbeidet, åpnet Estland flere konsulat i Norge på 1920-tallet, blant annet høsten 1921 i Trondheim. Dette honorære konsulatet har nå vært i funksjon i 100 år.

Den norske ambassaden i Tallinn og den estiske ambassaden i Oslo har utarbeidet en spennende tidslinje som forteller om hvordan det gode forholdet mellom våre to landene har utviklet seg de siste 100 år. Dette vil vi om kort tid dele med dere på ambassadenes sosiale medier.

Som to små land deler Estland og Norge de samme verdiene når det gjelder politiske prioriteringer både innenrikspolitisk så vel som utenrikspolitisk. Vi er stolt av å være valgt inn som medlemmer av FNs sikkerhetsråd, og vi har et nært forhold innenfor NATO, Verdens helseorganisasjon (WHO), OECD og mange andre multilaterale organisasjoner. Både Estland og Norge arbeider for en bærekraftig utvikling, fordi det påvirker hver enkelt av oss. Miljø, helse, sikkerhet, økonomi er bare noen få av samarbeidsområdene.  I tillegg har det norsk- estiske samarbeidet blitt forsterket gjennom de norske EØS-midlene som blant annet går til næringslivs- og innovasjon, forskning, klima og lokal utvikling.

I jubileumsuken vil vi feire vårt gode diplomatiske forhold og takke alle tidligere og nåværende kolleger, diplomater, politikere, næringslivs- og kulturpersoner, medlemmer av Forsvaret, representanter for utdannings- og vitenskapsmiljøene, idrettsutøvere og mange andre  som har bidratt til å fremme det gode estisk-norske vennskapet de siste 100 årene. Gratulerer og la oss sammen fortsette å utvikle dette nære samarbeidet.

Lenge leve Kongeriket Norge og Republikken Estland!

 

Else Berit Eikeland - Ambassadør/Suursaadik                             

Lauri Bambus - Ambassadør/Suursaadik 

 

 

100 years of Diplomatic relations ESTONIA- NORWAY