estnorflag1.jpg

Norra Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Euroopa Liidu asjade minister külastab Eestit

«Eesti on Norra jaoks oluline partner nii kahepoolsete suhete, regionaalpoliitilika kui ka Euroopa-poliitilika võtmes. Eesti prioriteedid EL eesistumiseks, eriti digitaalse koostöö osas, on väga hästi kooskõlas Norra eelisvaldkondadega Põhjamaade koostöös, mille eesistujaks Norra on käesoleval aastal. Neid sünergiaid saame kasutada meie ühiseks hüvanguks,» ütleb Frank Bakke-Jensen.

Visiidi käigus kohtub Bakke-Jensen EV välisminister Sven Mikseri, EV eriesindaja Matti Maasikase ja EV tervise ja tööminister Jevgeni Ossinovskiga. Norra minister allkirjastab EMP ja Norra toetuste uue perioodi Vastastikkuse Mõistmise Memorandumi ning kohtub juba toetust saanud projektide esindajatega. Bakke-Jensen külastab e-Eesti esitluskeskust, firmat Protex ja Eesti vabaühenduste esindajaid.

«EMP ja Norra toetused on väga hea vahend Norra ja Eesti koostöö tugevdamiseks,» ütles Norra Euroopa Majanduspiirkonna ja Euroopa Liidu asjade minister Frank Bakke-Jensen. «Norra ja Eesti firmad, organisatsioonid ja ametkonnad on juba saanud headeks partneriteks tehtud projektide raames. Keskkonnasõbraliku innovatsiooni programm on selle heaks näiteks lõppenud perioodi toetusskeemist. Tuleval perioodil suurendame me veelgi oma panust innovatsiooni ja SME-de arengusse, mis annab uusi võimalusi Eesti-Norra koostööks digitaalsete, keskkonnasõbralike ja tulevikku suunatud lahenduste loomisel,» rõhtutab minister Bakke-Jensen.

 «EMP ja Norra toetuste raames tehtud koostöö Eestiga on hea näide sellest, kuidas need toetusskeemid annavad oma panuse keskkonnasõbraliku, kaasava ja konkurentsivõimelise Euroopa arengusse,» lisab Frank Bakke-Jensen.