NGO ex Tapa Lastekaitsepäev.jpg

Näitus „Lapse hääl, lapse õigused“

Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Norra suursaadik Dagfinn Sørli avasid 20 aprillil Riigikogu hoone II korrusel näituse „Lapse hääl, lapse õigused“, mis kajastab Eesti erinevate vabaühenduste poolt tehtud ettevõtmisi laste ja noorte heaolu tagamiseks.

| Riigikogu hoone II korrusel

Vabaühendustel on suur roll nii lastele ja noortele põnevate tegevuste pakkumisel kui ka nende hääle kuuldavaks tegemisel olulistes neid puudutavates küsimustes. Riigikogu II korrusel saab tutvuda valikuga Eesti vabaühenduste ettevõtmistest, mis on aidanud kaasa laste ja noorte heaolu tagamisele ning nende õiguste kaitsmisele.

22. aprillil toimuv Riigikogu lahtiste uste päev on hea võimalus näituse külastamiseks. Ürituse täpse kava leiate siit. 

Eesti seaduste kohaselt on lapsed kõik alla 18-aastased isikud. Kõigil neil on õigus iseseisvaks seisukohavõtuks neid puudutavates küsimustes ning õigus väljendada oma arvamust. Igal lapsel, olenemata vanusest ja arengutasemest, on oma arvamus ja sellega tuleb arvestada – oluline on lapsega talle arusaadaval viisil suhelda ning tema arvamus välja selgitada. Paljud vabaühendused on oma tegevuses lähtunud just nendest põhimõtetest.

Näitus pakub pilguheitu Lastekaitse Liidu laste õiguste teemalistesse koolitustesse, Loometaru erivajadustega laste kunstiprojekti, Hellenurme Noortekeskuse orienteerumisöösse ning mitmetesse teistesse vabaühenduste toredatesse ettevõtmistesse, mis on saanud toetust EMP ja Norra toetustest.

Näitus “Lapse hääl, lapse õigused” kajastab Eesti vabaühenduste projekte, mis on saanud toetust Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra toetustest. Näitusega tähistatakse EMP ja Norra toetuste Vabaühenduste programmi ühe perioodi lõppu ning uue perioodi algust.

Näitus jääb Riigikogus avatuks mai lõpuni.