18892887_1404032316347975_6025266665310054097_n.jpg

Baltic Pride 2017

Avaldame 6.–9. juulil Tallinnas toimuva Baltic Pride 2017 festvali puhul oma toetust   lesbide, geide, biseksuaalsete, transsooliste ja intersooliste inimeste inimõiguste edendamisele ja kaitsmisele ning avalikkuse teadlikusse tõstmisele teemadel, mis puudutavad LGBTI kogukondi kolmes Balti riigis.

Inimõigused kehtivad igale inimesele, hoolimata seksuaalsest orientatsioonist, sooidentiteedist või soolisest eneseväljendusest. Neid põhimõtteid austades on riigid kohustatud kaitsma kõiki oma kodanikke vägivalla ja diskrimineerimise eest ning kindlustama nende võrdse kohtlemise. Me kinnitame iga üksikisiku väärikust, nagu seda on väljendatud inimõiguste ülddeklaratsioonis.

Me peame koos töötama, et luua kaasav ja võrdsete võimalustega keskkond, kus ei ole diskrimineerimist ning kõik inimõigused on täielikult tagatud.

Me avaldame austust Baltiriikide LGBTI kogukondade olulisele tööle, aga ka nende valitsuses ja mujal töötavate inimeste tegevusele, kes töötavad selle nimel, et kindlustada LGBTI inimeste inimõigused ning lõpetada seksuaalsel orientatsioonil, sooidentiteedil ja  soolisel eneseväljendusel põhinev diskrimineerimine.

LGBTI õigused on inimõigused, mida tuleb toetada ja austada.

Austria, Brasiilia, Ühendkuningriikide, Kanada, Tšehhi, Taani, Soome, Rootsi, Prantsumaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Hollandi, Norra, Hispaania, Ameerika Ühendriikide suursaatkonnad Eestis; Eesti Vabariigi välisministeerium, Euroopa Komisjoni esindus, Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis, Põhjamaade Ministrite Nõukogu

 

----

Common Declaration in support of Baltic Pride 2017

On the occasion of Baltic Pride 2017, taking place in Tallinn from the 6th to the 9th of July, we express our support for efforts to enhance the promotion and protection of the human rights of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex persons and to raise public awareness of the issues affecting the LGBTI communities in the three Baltic States.

Human rights apply to every human being, regardless of sexual orientation, gender identity or expression. Respect for these basic principles obliges States to protect all citizens from violence and discrimination and to ensure they enjoy equal opportunities. We reaffirm the inherent dignity of each individual as expressed in the Universal Declaration of Human Rights.

For this, we need to keep working together to create an environment of inclusion and equality, free from discrimination where all human rights are fully guaranteed.

We pay tribute to the important work of the LGBTI communities in the Baltic States, as well as the work of all those in government and outside who seek to ensure human rights for LGBTI persons and end discrimination on the basis of sexual orientation, gender identity or gender expression.

LGBTI rights are human rights, which everyone should support and respect.

Embassy of Austria, Embassy of Brazil, British Embassy, Embassy of Canada, Embassy of Czech Republic, Embassy of Denmark, Embassy of Finland, Embassy of France, Embassy of Germany, Embassy of Greece, Embassy of Ireland, Embassy of Italy, Embassy of Latvia, Embassy of Lithuania, Embassy of Netherlands, Embassy of Norway, Embassy of Spain, Embassy of Sweden, Embassy of the United States of America, Estonian Ministry of Foreign Affairs, European Commission Representation, European Parliament Information Office, Nordic Council of Ministers