Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Norrasse reisijad suunatakse tagasi või pannakse karantiini - Foto:Foto: CDC, Alissa Eckert
Foto: CDC, Alissa Eckert

Norrasse saavad sisse sõita ainult Norra kodanikud ja alalised elanikud

Seoses koroonaviiruse Covid-19 levikuga on Norra kehtestanud piirangud riiki reisijatele.

Norra kodanikud saavad riiki tagasi pöörduda. Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikide kodanikud saavad Norrasse siseneda ainult juhul, kui nad on Norra alalised elanikud (st. nende peamine elukoht on Norras, nad on kantud vastavatesse Norra registritesse). Muul juhul peavad välismaalased pöörduma Norra piirilt tagasi.

Kõik saabujad, kes on viibinud väljaspool Põhjamaid alates 27.veebruarist 2020, peavad jääma koju 14 päevaks pärast Norrasse saabumist, olenemata sellest, kas neil on haigussümptome või mitte. See tähendab, et ka kõik need, kes viibivad hetkel Norras ja kes on olnud väljaspool Põhjamaid alates 27.2.2020, peavad jääma karantiini. 

Alates 17.03.2020 kehtib kord, et ka kõik Põhjamaadest saabuvad isikud jäävad 14 päevaks karantiini. Reegli rikkumine toob kaasa karistuse (viide seadusele). 

Haigussümptomitega reisijad isoleeritakse koheselt ja Norrasse saabumisel ei tohi nad kasutada ühistransporti. 

Reisijad, kellel ei ole haigussümptome, võivad reisida plaanitud majutuskohta Norras, kuid peavad reisi jooksul hoidma suurt vahemaad teiste inimestega nii palju kui võimalik.

Alates 15.3 on Norra piiridel piirikontroll, kontrollitakse kôigi reisidokumente.

(Olge valmis selleks, et lisaks reisidokumendi esitamisele vôib piirikontoll paluda teil tôestada, et teil on alus Norrasse tagasi pöördumiseks- näiteks, et teil on  registreeritud elukoht Norras, te töötate seal, saate esitada isikukoodi/D-numbri).  

Lennujaamad on seni avatud.

Täpsustus: Põhjamaadena käsitletakse siinkohas: Rootsit, Taanit, Soomet, Islandit ja Norrat.

Loe lisa: Norra Välisministeerium  Information about travel and coronavirus

Norra Rahvatervise Instituudi nõuanded Covid-19 viiruse periodil: https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/advice-and-information-to-public/

Nõuanded Norras karantiinis viibijatele: https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/advice-to-people-who-are-infected-or-have-been-exposed-to-infection/advice-for-people-in-home-quarantine/

Nõuanded Norras koduses isolatsioonis viibijatele: https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/advice-to-people-who-are-infected-or-have-been-exposed-to-infection/home-isolation/

Norra migratsiooniameti vastused koroonapuhanguga seotud küsimustele: https://www.udi.no/en/important-messages/about-the-corona-situation/ 

Eesti Välisministeerium: https://vm.ee/et/koroonaviirus-2019-ncov