Ambassaden i Tallinn søker studentpraktikant

Tallinn. Foto: Triinu Paist-Palm - Foto:Triinu Paist-Palm
Tallinn. Foto: Triinu Paist-Palm

Den norske ambassaden i Tallinn tar nå imot søknader til praktikantopphold for høsten 2018. Praktikantoppholdet varer inntil seks måneder, med tiltredelse i begynnelsen av juli. Søknadsfrist er 11. mars.

Om ambassaden         
Ambassaden i Tallinn har to utsendte medarbeidere og seks lokalt tilsatte. Ambassaden har et høyt aktivitetsnivå, og som praktikant vil du få et godt innblikk i hvordan en norsk utenriksstasjon arbeider. Europapolitikk, sikkerhetspolitikk, NATO, forholdet til Russland, økonomi, og kultur- og næringssamarbeid er sentrale interesseområder.

I rollen som praktikant vil du bli involvert i ambassadens daglige gjøremål og hjelpe med blant annet politisk og økonomisk rapportering, forberedelse og deltakelse på arrangementer, kultursamarbeid, og informasjonsarbeid (via ambassadens hjemmeside og sosiale medier). Det blir lagt vekt på at praktikanten skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet, samt i utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

Republikken Estland fyller 100 år i 2018 og har en spennende historie som speiles i det mangfoldige arkitektoniske uttrykket i Tallinn. Byen har en av de best bevarte bymurene i Europa, og gamlebyen er på UNESCOs verdensarvliste. Ambassaden har en fantastisk plassering i kanten av gamlebyen med god tilgang til alt Tallinn har å by på av spennende attraksjoner, et bra internasjonalt student- og praktikantmiljø, samt en rekke gode kaféer og restauranter. 

Kvalifikasjoner
En studentpraktikant må:

  • Være norsk statsborger
  • Være student ved et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/)
  • Være medlem av folketrygden
  • Ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere

Søkere bør ha interesse for Estland, EU og forholdene i regionen. Det vil bli foretatt en totalvurdering av søkerens bakgrunn, hvor både relevant utdannelse, personlige kvalifikasjoner, arbeidspraksis og annen erfaring vil bi tatt i betraktning. I tillegg vil fremtidig utbytte av praktikantoppholdet bli tillagt vekt. I tilfeller der vedkommende har fullført sin bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan søkeren likevel bli vurdert om søkeren har til hensikt å fortsette studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. Gode kunnskaper i norsk og engelsk er et krav. I tillegg er gode IKT-kunnskaper og erfaring med sosial medier ønskelig.

Praktisk

Praktikantoppholdet er for inntil seks måneder og med ønsket tiltredelse i første halvdel av juli. Oppholdet er ulønnet, men praktikanten vil få et stipend på ca. 10 000 kroner per måned for å dekke utgifter til bosted og livsopphold. Praktikanten har selv ansvar for å finne bosted, men de siste årene har den norske praktikanten hatt muligheten til å dele leilighet med de danske praktikantene. 

Praktikantoppholdet kan i tillegg kvalifiseres for stipend gjennom Erasmus+. Om du ønsker mer informasjon bes du ta kontakt med internasjonal koordinator på din nåværende utdanningsinstitusjon og besøke: https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus-praksisopphold.

Søknadsfrist er mandag 11. mars.
Kortfattet søknad vedlagt CV, karakterutskrift og eventuelle anbefalingsbrev sendes til ambassaden på e-post: emb.tallinn@mfa.no. E-posten merkes med «Praktikant høst 2018 – DITT NAVN» i emnefeltet.  Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju per Skype eller telefon. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til nåværende praktikant Nora Thysse Westad på e-post nora.thysse.westad@mfa.no

Vi ser frem til å høre fra deg!