Ambassaden i Tallinn søker studentpraktikant

Tallinn (3).jpg
Tallinn. Foto: Triinu Paist-Palm

Ambassaden tar nå imot søknader for andre halvår av 2017. Søknadsfrist 26. mars.

Estisk EU-formannskap 2017

Det er ikke bare den vakre hovedstaden Tallinn som gjør Estland til en spennende destinasjon i år. I juli tar Estland over stafettpinnen fra Malta, og skal ha EU-formannskapet for første gang. Det vil innebære et hektisk møte- og aktivitetsprogram og et økt antall politisk besøk fra Norge og resten av Europa – så det blir en ekstra spennende tid å være praktikant. Estland ligger langt fremme når det kommer til digitale tjenester. Det er derfor ikke overaskende at digitalisering av Europa er høyt prioritert av det estiske formannskapet. I tillegg er punkter som åpen og innovativ økonomi, Østlig partnerskap, sikkerhet og et bærekraftig Europa nøkkelpunkter. Brexit-forhandlinger og migrasjon vil også være på agendaen. 

Om ambassaden                 

Den norske ambassaden i Tallinn har to utsendte medarbeidere og seks lokalt ansatte. Ambassaden har et høyt aktivitetsnivå, og som praktikant vil du få et godt innblikk i hvordan en norsk utenriksstasjon arbeider. Europapolitikk, sikkerhetspolitikk, NATO, forholdet til Russland, økonomi, og kultur- og næringssamarbeid er sentrale interesseområder.

Som praktikant vil du delta i ambassadens daglige gjøremål og bistå med blant annet politisk og økonomisk rapportering, forberedelse av og deltakelse på arrangementer, kultursamarbeid, og informasjonsarbeid (herunder ambassadens hjemmesider og sosiale medier). Det blir lagt vekt på at praktikanten skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet, samt i utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

Estland har en spennende historie som gjenspeiles i det mangfoldige arkitektoniske utrykket i Tallinn. Byen har en av de best bevarte bymurene i Europa, og gamlebyen er på UNESCOs verdensarvliste. Ambassaden har en fantastisk passering rett utenfor gamlebyen med god tilgang til alt Tallinn har å by på av spennende attraksjoner, samt en rekke gode caféer og restauranter.

Kvalifikasjoner              

Praktikantplassen er åpen for studenter under utdannelse der relevant faglig bakgrunn vil bli vektlagt. I tilfeller der vedkommende har fullført sin bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan søkeren likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å fortsette studiet med sikte på en mastergrad etter praktikant-oppholdet. Svært god fremstillingsevne på norsk og engelsk er et krav. I tillegg er kjennskap til og interesse for Estland, EU og forholdene i regionen en fordel.

Det er en forutsetning at praktikanten har norsk statsborgerskap, har gyldig pass og er medlem av folketrygden under hele oppholdet. Praktikanten må selv sende søknad om medlemskap i norsk folketrygd til NAV Internasjonalt for å opprettholde medlemskapet under utenlandsoppholdet. Søkere kan ikke tidligere ha vært praktikant ved en norsk utenriksstasjon.

Praktisk

Praktikantoppholdet har en varighet på inntil seks måneder med ønsket tiltredelse rundt 1.juli 2017. Oppholdet er ulønnet, men praktikanten vil motta et stipend på ca. 10 000 kroner per måned for å dekke utgifter til bolig og livsopphold. Praktikanten har selv ansvar for å finne bolig, men de siste årene har den norske praktikanten hatt mulighet til å dele leilighet med de danske praktikantene.

Praktikantoppholdet kan i tillegg kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. Om du ønsker mer informasjon bes du ta kontakt med internasjonal koordinator på din hjemmeinstitusjon og besøke http://studeriutlandet.no/erasmuspraksis.

Søknadsfrist er søndag 26.mars. Kortfattet søknad vedlagt CV og karakterutskrift sendes til ambassaden på epost: emb.tallinn@mfa.no E-posten bes merkes med «Praktikant høst 2017 - NAVN» i emnefeltet. Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju per Skype eller telefon.

Eventuelle spørsmål kan rettes til nåværende praktikant Ida Iselin Eriksson per e-post ida.iselin.eriksson@mfa.no.

Vi ser frem til å høre fra deg!