Ambassaden i Tallinn søker studentpraktikant

Tallinn. Foto: Triinu Paist-Palm - Foto:Triinu Paist-Palm
Tallinn. Foto: Triinu Paist-Palm

Den norske ambassaden i Tallinn tar nå imot søknader til praktikantopphold for høsten 2019. Praktikantoppholdet varer inntil seks måneder, med tiltredelse i slutten av juni/starten av juli. Søknadsfrist er 12. mars 2019.

Om ambassaden         
Ambassaden i Tallinn har to utsendte medarbeidere og seks lokalt tilsatte. Ambassaden har et høyt aktivitetsnivå, og som praktikant vil du få et godt innblikk i hvordan en norsk utenriksstasjon arbeider. Europapolitikk, sikkerhetspolitikk, NATO, forholdet til Russland, økonomi, og kultur- og næringssamarbeid er sentrale interesseområder.

I rollen som praktikant vil du bli involvert i ambassadens daglige gjøremål og hjelpe med blant annet politisk og økonomisk rapportering, forberedelse og deltakelse på arrangementer, kultursamarbeid, og informasjonsarbeid (via ambassadens hjemmeside og sosiale medier). Det blir lagt vekt på at praktikanten skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet, samt i utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

Republikken Estland fylte 100 år i 2018 og har en spennende historie som speiles i det mangfoldige arkitektoniske uttrykket i Tallinn. Byen har en av de best bevarte bymurene i Europa og gamlebyen er på UNESCOs verdensarvliste. Ambassaden har en flott plassering i kanten av gamlebyen med god tilgang til alt Tallinn har å by på av spennende attraksjoner, et bra internasjonalt student- og praktikantmiljø, samt en rekke gode kaféer og restauranter. 

Kvalifikasjoner
En studentpraktikant må:

  • Være norsk statsborger
  • Være student ved et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/)
  • Være medlem av folketrygden
  • Ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere

Søkere bør ha interesse for Estland, EU og forholdene i regionen. Det vil bli foretatt en totalvurdering av søkerens bakgrunn, hvor både relevant utdannelse, personlige kvalifikasjoner, arbeidspraksis og annen erfaring vil bi tatt i betraktning. I tillegg vil fremtidig utbytte av praktikantoppholdet bli tillagt vekt. I tilfeller der vedkommende har fullført sin bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan søkeren likevel bli vurdert om søkeren har til hensikt å fortsette studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. Gode kunnskaper i norsk og engelsk er et krav. Kunnskap i estisk eller russisk vil være en fordel. I tillegg er gode IKT-kunnskaper og erfaring med sosiale medier ønskelig.

Praktisk

Praktikantoppholdet er for inntil seks måneder og med ønsket tiltredelse i slutten av juni, evt. i starten av juli. Oppholdet er ulønnet, men praktikanten vil få et stipend på ca. 10 000 kroner per måned for å dekke utgifter til bosted og livsopphold. Praktikanten har selv ansvar for å finne bosted, men de siste årene har den norske praktikanten hatt muligheten til å dele leilighet med praktikanter som har arbeidet ved den danske ambassaden (ca. 4.000 kr pr måned). 

Praktikantoppholdet kan i tillegg kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. Om du ønsker mer informasjon bes du ta kontakt med internasjonal koordinator på din nåværende utdanningsinstitusjon og besøke: https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus-praksisopphold.

Søknadsfrist er 12. mars 2019.
I en samlet PDF-fil sendes en kortfattet søknad vedlagt CV, karakterutskrift og eventuelle anbefalingsbrev/referanser til ambassaden på e-post: emb.tallinn@mfa.no. E-posten merkes med «Praktikant høst 2019 – DITT NAVN» i emnefeltet.  Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju per Skype eller telefon. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til nåværende praktikant Ingvild Misje, Ingvild.Misje@mfa.no

Erfaringer fra praktikantordringen av Ingvild Misje –  praktikant i Tallinn våren 2019.


Vi ser frem til å høre fra deg