Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Astrup - Foto:Norwegian embassy
Norwegian embassy

Praktikanterfaringer

Soran Hajo Dahl – studerer sammenliknende politikk ved Universitet i Bergen, praktikant i Tallinn høsten 2019.

Nå er det tre innholdsrike måneder siden jeg begynte som studentpraktikant ved ambassaden i Tallinn. At jeg ville like byen visste jeg allerede fra tidligere besøk. Det var likevel andre grunner til at jeg søkte meg akkurat hit. På forhånd var jeg klar over at Estland utmerker seg som et digitalt foregangsland, spesielt når det kommer til digitaliseringen av offentlig sektor. Dette ville jeg se nærmere på, og håpet at et opphold ved ambassaden ville gi muligheter til det. Om det har! I løpet av min korte tid her har jeg ledsaget Norges digitaliseringsminister under Tallinn Digital Summit (en av Europas største konferanser om digitalisering og samfunn), hengt meg på DIFIs studietur til Tallinn for å lære om estisk e-forvalting, og deltatt på flere møter med hovedpersonene i estisk e-forvalting.

Nå var jeg kanskje vært spesielt heldig med at et ministerbesøk knyttet til mitt interessefelt fant sted i løpet av min tid som praktikant. Allikevel kan jeg av erfaring si at det er stor åpenhet for å la praktikanten legge deler av oppholdet opp mot et tema som interesserer ham/hun selv, så lenge det er relevant i forhold til Estland. Mot slutten av oppholdet får praktikanten for eksempel skrive en lengre rapport (en slags hovedoppgave), og har stor frihet til å velge hva den skal handle om.  

At ambassaden er relativt liten betyr at praktikanten får mye ansvar, og blir en naturlig del av den daglige driften. I forbindelse med ministerbesøket forberedte jeg for eksempel talepunkter og et lengre bakgrunnsnotat om estisk e-forvalting. Ellers innebærer stillingen blant annet å rapportere hjem om viktige saker i estisk politikk, representere Norge på ulike arrangementer, og å oppdatere Oslo om hendelser i Estland på ukentlig basis.  

Estland har mye å by på ved siden av ambassadelivet. Jeg har allerede rukket å få med meg tre musikkfestivaler og regner med at det blir flere. Tallinn er dessuten en levende by med et godt kulturtilbud, som preges av byens aktive startup-miljø. Et tett nettverk med praktikanter fra andre lands ambassader blir fort en naturlig omgangskrets som man kan utforske byen sammen med.

Kort sagt har jeg fått utrolig mye ut av mine knappe tre måneder her i Estland. Dersom du ønsker erfaring fra utenrikstjenesten kan jeg på det varmeste anbefale ambassaden i Tallinn.

Lykke til med søknaden!