Photo of Tallinn Old Town - Foto:Photo: Kaupo Kalda
Photo: Kaupo Kalda

Den norske ambassaden i Tallinn tilbyr nå en praktikantplass for høstsemesteret 2023

Den norske ambassaden i Tallinn tar nå imot søknader til praktikantopphold for høsten 2023. Praktikantoppholdet varer inntil seks måneder med tiltredelse i starten av juli 2023. Søknadsfrist er 12. mars.

Om ambassaden

Ambassaden har et høyt aktivitetsnivå, og som praktikant vil du få et godt innblikk i hvordan en norsk utenriksstasjon arbeider. Europapolitikk, sikkerhetspolitikk, NATO, grønn energi, forholdet til Russland, økonomi, og kultur- og næringssamarbeid er sentrale interesseområder. Ambassaden har to utsendte medarbeidere og seks lokalt ansatte.

I rollen som praktikant vil du bli involvert i ambassadens daglige arbeid og hjelpe med blant annet politisk og økonomisk rapportering, forberedelse og deltakelse på arrangementer, kultursamarbeid, næringsfremme og informasjonsarbeid (via ambassadens hjemmeside og sosiale medier). Det blir lagt vekt på at praktikanten skal få så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet, samt i utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

Ambassaden har en flott plassering i kanten av gamlebyen som står oppført på UNESCOs verdensarvliste, og som omkranses av en av Europas best bevarte bymurer. Tallinn har mye å by på av spennende attraksjoner, et godt internasjonalt student- og praktikantmiljø, samt en rekke gode kafeer og restauranter.

Middelalderbyen Tallinn har også mye å by på utover historie. I løpet av de 32 årene siden løsrivelsen fra Sovjetunionen har Estland utmerket seg for kreativ bruk av digital teknologi for å løse samfunnsproblemer, og omtales blant annet av Wired Magazine som «verdens mest avanserte digitale samfunn». Et aktivt start up-miljø og en nyskapende stat gjør Estland til et spennende sted å være.

Kvalifikasjoner

Søkere må oppfylle de formelle kravene som gjelder for Studentpraktikantordningen:

  • Være norsk statsborger.
  • Være medlem av folketrygden.
  • Være student ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested i praksisperioden. Søkere som har fullført sin bachelor- eller mastergrad vil kunne vurderes dersom de har hensikt om å ta videre utdanning.
  • Ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Søkere bør ha interesse for Estland, EU og forholdene i regionen. Det vil bli foretatt en totalvurdering av søkerens bakgrunn, hvor både relevant utdannelse, personlige kvalifikasjoner, arbeidspraksis og annen erfaring vil bli tatt i betraktning. I tilfeller der vedkommende har fullført sin bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan søkeren likevel bli vurdert om søkeren har til hensikt å fortsette studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. Gode kunnskaper i norsk og engelsk er et krav. I tillegg er gode IKT-kunnskaper og erfaring med sosiale medier ønskelig.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for intervju.

Praktiske opplysninger

Praktikantoppholdet varer inntil seks måneder og med ønsket tiltredelse i begynnelsen av juli. Oppholdet er ulønnet, men praktikanten vil få et stipend på ca. 12.500 kroner per måned for å dekke utgifter til bosted og livsopphold. Stipendet betales til en norsk bankkonto. Praktikanten har selv ansvar for å finne bosted. 

Praktikantoppholdet kan i tillegg kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. Om du ønsker mer informasjon bes du ta kontakt med internasjonal koordinator på din nåværende utdanningsinstitusjon.

Søknadsfrist er 12. mars
I en samlet PDF-fil sendes en kortfattet søknad vedlagt CV, karakterutskrift og eventuelle anbefalingsbrev/referanser til ambassaden på e-post: emb.tallinn@mfa.no. E-posten merkes «Praktikant høst 2023 – DITT NAVN» i emnefeltet. Alle søkere vil få tilbakemelding.

Spørsmål knyttet til praktikantstillingen kan stilles til nåværende praktikant Per-Erik Ofstad, per-erik.ofstad@mfa.no.

Vi ser frem til å høre fra deg!