Tallinn Old Town - Foto:Norwegian Embassy in Tallinn.
Norwegian Embassy in Tallinn.

Den norske ambassaden i Tallinn tilbyr en praktikantplass for vårsemesteret 2023

Den norske ambassaden i Tallinn tar nå imot søknader til praktikantopphold for våren 2023. Praktikantoppholdet varer inntil seks måneder, med tiltredelse i starten av januar 2023. Søknadsfrist er 2. oktober.

Om ambassaden         
Ambassaden har et høyt aktivitetsnivå, og som praktikant vil du få et godt innblikk i hvordan en norsk utenriksstasjon arbeider. Europapolitikk, sikkerhetspolitikk, NATO, forholdet til Russland, økonomi, og kultur- og næringssamarbeid er sentrale interesseområder. Ambassaden har to utsendte medarbeidere og seks lokalt tilsatte.

I rollen som praktikant vil du bli involvert i ambassadens daglige arbeid og hjelpe med blant annet politisk og økonomisk rapportering, forberedelse og deltakelse på arrangementer, kultursamarbeid, næringsfremme og informasjonsarbeid (via ambassadens hjemmeside og sosiale medier). Det blir lagt vekt på at praktikanten skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet, samt i utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

Ambassaden har en flott plassering i kanten av gamlebyen som står oppført på UNESCOs verdensarvliste, og som omkranses av en av Europas best bevarte bymurer. Tallinn har mye å by på av spennende attraksjoner, et godt internasjonalt student- og praktikantmiljø, samt en rekke gode kafeer og restauranter.

Middelalderbyen Tallinn har også mye å by på utover historie. I løpet av de 31 årene siden løsrivelsen fra Sovjetunionen har Estland utmerket seg for kreativ bruk av digital teknologi for å løse samfunnsproblemer, og omtales blant annet av Wired Magazine som «verdens mest avanserte digitale samfunn». Et aktivt startup-miljø og en nyskapende stat gjør Estland til et spennende sted å være.

Kvalifikasjoner
Søkere må oppfylle de formelle kravene som gjelder for Studentpraktikantordningen:

  • Være norsk statsborger
  • Være medlem av folketrygden
  • Være student ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested i praksisperioden. Søkere som har fullført sin bachelor- eller mastergrad vil kunne vurderes dersom de har hensikt om å ta videre utdanning.
  • Ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere

Søkere bør ha interesse for Estland, EU og forholdene i regionen. Det vil bli foretatt en totalvurdering av søkerens bakgrunn, hvor både relevant utdannelse, personlige kvalifikasjoner, arbeidspraksis og annen erfaring vil bi tatt i betraktning. I tilfeller der vedkommende har fullført sin bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan søkeren likevel bli vurdert om søkeren har til hensikt å fortsette studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. Gode kunnskaper i norsk og engelsk er et krav. I tillegg er gode IKT-kunnskaper og erfaring med sosiale medier ønskelig.

Praktiske opplysninger

Praktikantoppholdet er for inntil seks måneder og med ønsket tiltredelse i begynnelsen av januar. Oppholdet er ulønnet, men praktikanten vil få et stipend på ca. 12 500 kroner per måned for å dekke utgifter til bosted og livsopphold. Stipendet betales til en norsk bankkonto. Praktikanten har selv ansvar for å finne bosted. 

Praktikantoppholdet kan i tillegg kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. Om du ønsker mer informasjon bes du ta kontakt med internasjonal koordinator på din nåværende utdanningsinstitusjon.

Søknadsfrist er 2. oktober kl. 23.59 (norsk tid)
I en samlet PDF-fil sendes en kortfattet søknad vedlagt CV, karakterutskrift og eventuelle anbefalingsbrev/referanser til ambassaden på e-post: emb.tallinn@mfa.no. E-posten merkes med «Praktikant vår 2023 – DITT NAVN» i emnefeltet. Alle søkere vil få en tilbakemelding. 

Det vil bli foretatt en totalvurdering hvor både utdannelse, arbeidspraksis, annen erfaring og personlige egenskaper vil bli tatt i betraktning. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for intervju.

Spørsmål knyttet til praktikantstillingen kan stilles til nåværende praktikant Sara Matea Sundquist, sara.matea.sundquist@mfa.no

Erfaringer fra nåværende praktikant kan du lese om her.

Vi ser frem til å høre fra deg!