Hilsen fra ambassaden

Kjære venner,

I løpet av mange hundre år har forholdet mellom våre to land, Estland og Norge, vært nære.  Vår første kontakt var i tidlig middelalder da norrøne handelsfolk og vikingene handlet og ranet i de estiske kystnære områdene. De mange Sankt Olavs kirkene i Estland er et tegn på dette nære handelsforholdet. Det mer moderne diplomatiske forholdet begynte da Republikken Estland hadde erklært seg som en uavhengig stat 24. februar 1918.  Allerede våren og sommeren 1918 vurderte den daværende estiske delegasjonen, som også inkluderte den fremtidige første estiske charge d'affaires i Norge, E. Virgo, mulighetene for å åpne representasjon i Norge. Men først 5. februar 1921 varslet den norske konsulen i Tallinn, Eduard Forsman, som hadde vært i Estland siden 1919, det estiske utenriksdepartementet om Norges offisielle anerkjennelse av Republikken Estland. For å styrke det bilaterale samarbeidet, åpnet Estland flere konsulat i Norge på 1920-tallet, blant annet høsten 1921 i Trondheim. Dette honorære konsulatet har nå vært i funksjon i 100 år.

Den norske ambassaden i Tallinn og den estiske ambassaden i Oslo har utarbeidet en spennende tidslinje som forteller om hvordan det gode forholdet mellom våre to landene har utviklet seg de siste 100 år. Dette vil vi om kort tid dele med dere på ambassadenes sosiale medier.

Som to små land deler Estland og Norge de samme verdiene når det gjelder politiske prioriteringer både innenrikspolitisk så vel som utenrikspolitisk. Vi er stolt av å være valgt inn som medlemmer av FNs sikkerhetsråd, og vi har et nært forhold innenfor NATO, Verdens helseorganisasjon (WHO), OECD og mange andre multilaterale organisasjoner. Både Estland og Norge arbeider for en bærekraftig utvikling, fordi det påvirker hver enkelt av oss. Miljø, helse, sikkerhet, økonomi er bare noen få av samarbeidsområdene.  I tillegg har det norsk- estiske samarbeidet blitt forsterket gjennom de norske EØS-midlene som blant annet går til næringslivs- og innovasjon, forskning, klima og lokal utvikling.

I jubileumsuken vil vi feire vårt gode diplomatiske forhold og takke alle tidligere og nåværende kolleger, diplomater, politikere, næringslivs- og kulturpersoner, medlemmer av Forsvaret, representanter for utdannings- og vitenskapsmiljøene, idrettsutøvere og mange andre  som har bidratt til å fremme det gode estisk-norske vennskapet de siste 100 årene. Gratulerer og la oss sammen fortsette å utvikle dette nære samarbeidet.

Lenge leve Kongeriket Norge og Republikken Estland!

 

Else Berit Eikeland - Ambassadør          

Lauri Bambus - Ambassadør

100 years of Diplomatic relations ESTONIA- NORWAY