Harju 6 summer - Foto:Norwegian Embassy.
Norwegian Embassy.

Erfaringer fra praktikantoppholdet høsten 2022

Jeg har nå vært på jobb på ambassaden i Tallinn i litt over to måneder, og så langt har tiden min her virkelig oversteget alle mulige forventninger.

Jeg hadde aldri vært i Estland før da jeg kom hit, men jeg hadde likevel ingen tvil om at jeg ville finne meg godt til rette her – noe jeg raskt gjorde med spennende arbeidsoppgaver og et rikt sosialt liv. Etter krigsutbruddet i Ukraina er Estland i en særstilt sikkerhetspolitisk situasjon. Derimot var det mange andre grunner til at jeg søkte meg til akkurat denne ambassaden.


Underveis i studiene oppdaget jeg hvor spennende og dramatisk historie de baltiske landene har, og jeg ble også nysgjerrig på hvorfor EU-integrasjon og demokratibygging har vært såpass vellykket i akkurat denne delen av det postsovjetiske området. På universitetet har jeg skrevet oppgaver både om de baltiske landenes historie og demokratiske status like før pandemiutbruddet i 2020. Jeg visste også på forhånd at Estland var et av verdens mest digitaliserte land, og at store kjente selskaper som Bolt og Skype kommer herfra. I tillegg har Estland en stor russiskspråklig minoritet, og forholdet til nabolandet i øst har ført sikkerhetspolitikk høyt opp på agendaen.

 

Forholdet mellom Norge og Estland er svært godt, noe som var et viktig hensyn for meg da jeg søkte meg hit. Gode mellomstatlige relasjoner gir ambassaden anledning til å ha et høyt aktivitetsnivå med allsidige prosjekter innenfor kultur, næringsliv, cybersikkerhet, historie, utdanning og demokratifremme. I og med at ambassaden også er relativt liten får også praktikanten mye ansvar, og blir en naturlig del av den daglige driften. Et praktikantopphold ved ambassaden i Tallinn gir derfor bred innsikt i hva utenrikstjeneste innebærer.

 

I løpet av den korte tiden jeg hittil har hatt som praktikant her har jeg allerede fått være med på utrolig mange spennende og allsidige prosjekter. På min andre dag i stillingen fikk jeg bli med til en liten kystby sør for Tallinn for å åpne en utstilling om norsk-estiske forhold (som kan spores helt tilbake til vikingtiden). I fellesferien, da det generelt er stille og rolig, jobbet jeg mye med norsk deltakelse under Estlands svar på Arendalsuka, der jeg selvfølgelig også fikk delta fra ambassadens side. I det daglige rapporterer jeg tilbake til Norge om relevante samfunnsutviklinger i Estland, og følger derfor mye med på nyhetsbildet. Jeg skriver også bakgrunnsnotat og forslag til talepunkter for norsk-estiske ministermøter, og arbeidsoppgavene mine innebærer også tilrettelegging for politiske besøk.

 

Estland har også mye å by på ved siden av arbeidshverdagen. Tallinn er en moderne hovedstad med gode kultur- og mattilbud. Jeg er ute på diverse kulturelle arrangementer og på restauranter og barer med venner flere ganger i uken. Estland er også et geografisk lite land og jeg har vært på utflukter til andre byer og landsbyer på fritiden. Det er også et godt praktikantmiljø i byen med ukentlige treff oss imellom. Jeg har også vært utrolig heldig som kjapt kom meg inn i det internasjonale miljøet i Tallinn, og jeg har til og med nådd en milepæl og fått et par estiske venner. I løpet av kort tid fikk jeg meg altså en travel og innholdsrik timeplan – både på jobb og på fritiden.

Jeg har allerede fått enormt mye ut av min tid i Estland, og kan anbefale deg som er interessert i Estland, EU, sikkerhetspolitikk, næringsliv og/eller digitalisering å søke.

Lykke til med søknaden!