Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Leveattestkontroll 2020 avlyses

NAV har besluttet at det ikke vil gjennomføres årlig leveattestkontroll av pensjonister og uføretrygdede bosatt i utlandet.

Etter planen skulle leveattestene blitt sendt ut 1. april, men på grunn av Korona-situasjonen og behov for interne omprioriteringer i NAV, avlyses kontrollen i 2020.