Forsinkelser i passproduksjon sommeren 2022
Forsinkelser i passproduksjon sommeren 2022

Forsinkelser i passproduksjon sommeren 2022

Det meldes om forsinkelser i passproduksjon på grunn av råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Vi ber derfor søkere som har dobbelt statsborgerskap og allerede er i besittelse av et annet lands pass, og som ikke er i akutt behov for pass, om å vente med sin søknad til høsten 2022.

Leverandøren av norske pass melder om råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Dette skyldes stor etterspørsel og krigen i Europa. Situasjonen rammer ikke kun Norge, men flere andre europeiske land. 

Redusert reiseaktivitet under Covid-19-pandemien har skapt et betydelig etterslep på fornying av pass. Gjenåpning av samfunnet har skapt en ekstraordinær etterspørsel etter pass og nasjonale ID-kort. Samtidig er det råvaremangel grunnet Covid-19 og krigen i Ukraina som skaper utfordringer knyttet til å oppjustere produksjonskapasitet. Situasjonen er forventet å vedvare ut 2022.

Situasjonen i dag er at antall søknader overstiger Thales sin produksjonskapasitet. I skrivende stund ligger det et stort antall dokumenter i kø i produksjonssystemet hos Thales. Dersom trenden vedvarer vil det ikke være mulig å utstede pass og ID-kort til alle nordmenn som ønsker dette til sommeren 2022, med den praksis vi har i dag. I tillegg er det en risiko for at antall bestillinger i kø hos leverandøren overstiger det antallet søknader systemet er dimensjonert for.

Totalt sett forventer politiet en samlet etterspørsel i størrelsesorden 570 000 dokumenter i perioden april til juni 2022, hvorav omtrent 400 000 pass og 170 000 nasjonale ID-kort. Thales har opplyst at produksjonskapasiteten i samme periode er 310 000 pass og 160 000 kort. Tallet for pass omfatter ordinære pass, utlendingspass, reisebevis for flyktninger, diplomat-, spesial- og tjenestepass. Antall kort omfatter nasjonalt ID-kort og oppholdskort.

Strengere kriterier for å få midlertidig pass (nødpass)

Utfordringene med passproduksjon gjelder også produksjonen av midlertidige pass. Med bakgrunn i dette har Justis- og beredskapsdepartementet fastsatt en midlertidig endring i pass- og ID-kortforskriften som gjelder ut 2022. Endringen innebærer at det må foreligge "nødsituasjon" eller "særlige grunner" for at midlertidig pass kan innvilges.

Politidirektoratet har utarbeidet nærmere retningslinjer som angir i hvilke tilfeller midlertidig pass kan innvilges. Det er viktig å merke seg at fritidsreiser ikke danner grunnlag for utstedelse av midlertidig pass.

De nye innstrammede retningslinjene for midlertidig pass gjelder uavhengig av om søknaden fremmes i Norge eller i utlandet ved utenriksstasjonene. Oppgitte behov for midlertidig pass må dokumenteres. Politiet oppfordrer alle til å vente med å bestille reiser utenlands til de er sikret reisedokumenter.

Politiet publiserer jevnlig siste nytt om situasjonen på sine nettsider her: Aktuelt – Politiet.no

 

Stricter criteria for the issuance of Norwegian emergency passports

The on-going challenges with the Norwegian passport production also affects the production of emergency passports. The Ministry of Justice has consequently made a change in the Passport and ID-card regulation that will last to the end of 2022. Unless there is an emergency situation, or other “special reasons” an emergency passport will not be issued.

The Directorate of the Police has developed new instructions specifying in which cases an emergency passport may be granted. Please not that emergency passports will not be granted for the purpose of holidays or normal visits to friends and family.

The changes in the rules are valid regardless of whether the application is filed in Norway or abroad. The need for an emergency passport must be documented. The Norwegian police encourages everyone not book travels abroad until they have received their travel document.

Please see the latest updates from the Norwegian police about the on-going passport situation here: Aktuelt – Politiet.no

 

 

Q&A

Dere melder om produksjonsproblemer av pass, hva kan jeg gjøre nå?

Hvis du trenger pass, bestiller du time for å søke pass som vanlig, men det kan ta noe lenger tid enn normalt før du får passet ditt. Hvis du ikke trenger pass før sommeren, oppfordrer vi deg til å vente til høsten.

 

Når vil denne passkrisen være over?

Det er vanskelig å si sikkert på grunn av stor usikkerhet rundt råvaresituasjonen. Basert på politiets foreløpige analyser forventer vi å være tilbake i en normalsituasjon ved utløpet av 2022.

 

Hvor lang tid tar det før jeg får passet?

Det er en del usikkerhet knyttet til dette. I tillegg til produksjonstiden kommer postgang. Men per i dag (11. april) mottar vi på ambassaden/generalkonsulatet de fleste passet bestilt innen tre – fire uker fra søknadstidspunktet. Dette kan endre seg utover sommeren.

 

Hvor lang tid i forveien må jeg søke om pass eller ID-kort for å rekke reisen min?

Helst bør du ha time til å søke om pass senest fire-fem uker før planlagt reise.

 

Kan ikke ambassaden bare forlenge gyldigheten på passet til krisen er over?

Nei, per i dag er ikke dette et aktuelt tiltak for reisedokumenter. Dette vil være et komplisert tiltak som vil kunne skape vanskeligheter for den enkelte på reise. Tiltaket må også i tilfelle være forankret i EU/EØS-landene. Imidlertid jobbes det med å vurdere om det er mulig at utløpte pass aksepteres som identitetsdokument i Norge.

 

Jeg har behov for ett ekstra pass i forbindelse med jobb-reise. Hva gjør jeg?

Begrensningen på ett dokument gjelder ikke de som har behov for ekstra pass.

 

Kan jeg vente med å fornye passet mitt/hvem kan eller bør vente med å fornye passet?

Du kan bare reise med passet dersom det er gyldig. De fleste land utenfor EU/EØS og Sveits krever at passet er gyldig en tid (3 eller 6 måneder) etter utreise fra landet du besøker. Hvis passet ditt ikke er gyldig i perioden landet krever, kan du bli nektet innreise. Hvis du har reiseplaner, og passet nærmer seg utløpsdatoen, anbefaler vi deg å først sjekke gyldighetskravet til det landet du ønsker å reise til før du bestiller time.  Hvis du ikke har behov for å bruke passet, oppfordrer vi deg til å vente.

 

Hva gjør dere for å få ned leveringstidene?

Vi har forståelse for at usikkerheten er vanskelig å forholde seg til. Politiet, som er ansvarlig for passproduksjonen i Norge, tar situasjonen på det største alvor. Politiet jobber tett sammen med leverandøren for å finne ulike tiltak for å få ned leveringstiden. Et av tiltakene politiet har iverksatt i Norge, er å oppfordre folk til å velge enten ID-kort eller pass. Og dersom man vet at man ikke trenger pass eller ID-kort i sommer, eller passet utløper senere, så ber man folk vente med å søke.

 

Banken min sier jeg trenger pass men jeg finner ikke time. Hva gjør jeg?

Vi anbefaler at du tar kontakt med banken din og forklarer at det kan ta tid å få pass og be om en utsettelse.

 

Hvilke råvarer er det som mangler?

Det er generell mangel på råvarer til elektroniske komponenter og lange leveringstider på disse. Pass og ID-kort bruker chiper med særlig høy sikkerhetsgrad og må derfor spesialbestilles for Norge. I tillegg er det begrenset tilgjengelighet i markedet på plast- og papirkomponentene som brukes i dokumentene.