Forsinkelser i passproduksjon sommeren 2022
Forsinkelser i passproduksjon sommeren 2022

Forsinkelser i passproduksjon 2022

Det meldes om forsinkelser i passproduksjon på grunn av råvaremangel og redusert produksjonskapasitet.

Forventet leveringstid per 10. oktober 2022 er:

  • Pass: ca. 6 til 7 uker. Forsendelsen kommer fra Oslo.

Etterspørselen etter pass- og nasjonalt ID-kort har i løpet av våren og sommeren 2022 vært unormalt høy på grunn av etterslepet etter pandemien, og påfølgende gjenåpning av samfunnet og økt reiseaktivitet. Thales, leverandøren av pass og nasjonalt ID-kort, har opplevd store utfordringer med produksjonskapasiteten. Dette har skyldtes materialmangel, tekniske problemer med produksjonsutstyr og bemanningsutfordringer. Senest i august oppstod det en alvorlig produksjonsfeil i et parti nasjonale ID-kort. Dette gjorde at leveringstiden for disse økte.
Basert på informasjon fra leverandøren så vil mangel på materialer og komponenter mest sannsynlig vedvare også i 2023. Politiet forventer en fortsatt høy etterspørsel gjennom 2023.

Norske borgere som ikke har fått fornyet passet sitt etter pandemien, kan frem til 31. desember 2022 reise til Tyskland, Island, Estland og Portugal med sitt utløpte pass som legitimasjon. Flere europeiske land godtar bruk av utgåtte norske pass - regjeringen.no

Strengere kriterier for å få midlertidig pass (nødpass)

Utfordringene med passproduksjon gjelder også produksjonen av midlertidige pass. Med bakgrunn i dette har Justis- og beredskapsdepartementet fastsatt en midlertidig endring i pass- og ID-kortforskriften som gjelder ut 2022. Endringen innebærer at det må foreligge "nødsituasjon" eller "særlige grunner" for at midlertidig pass kan innvilges.

Politidirektoratet har utarbeidet nærmere retningslinjer som angir i hvilke tilfeller midlertidig pass kan innvilges. Det er viktig å merke seg at fritidsreiser ikke danner grunnlag for utstedelse av midlertidig pass.

De nye innstrammede retningslinjene for midlertidig pass gjelder uavhengig av om søknaden fremmes i Norge eller i utlandet ved utenriksstasjonene. Oppgitte behov for midlertidig pass må dokumenteres. Politiet oppfordrer alle til å vente med å bestille reiser utenlands til de er sikret reisedokumenter.

Politiet publiserer jevnlig siste nytt om situasjonen på sine nettsider her: Situasjonen om pass og ID-kort – Politiet.no

 

Stricter criteria for the issuance of Norwegian emergency passports

The on-going challenges with the Norwegian passport production also affects the production of emergency passports. The Ministry of Justice has consequently made a change in the Passport and ID-card regulation that will last to the end of 2022. Unless there is an emergency situation, or other “special reasons” an emergency passport will not be issued.

The Directorate of the Police has developed new instructions specifying in which cases an emergency passport may be granted. Please not that emergency passports will not be granted for the purpose of holidays or normal visits to friends and family.

The changes in the rules are valid regardless of whether the application is filed in Norway or abroad. The need for an emergency passport must be documented. The Norwegian police encourages everyone not book travels abroad until they have received their travel document.

Please see the latest updates from the Norwegian police about the on-going passport situation here: Aktuelt – Politiet.no

 

 

Q&A

Dere melder om produksjonsproblemer av pass, hva kan jeg gjøre nå?

Hvis du trenger pass, bestiller du time for å søke pass som vanlig, men det kan ta noe lenger tid enn normalt før du får passet ditt.

Når vil denne passkrisen være over?

Det er vanskelig å si sikkert på grunn av stor usikkerhet rundt råvaresituasjonen. Basert på politiets foreløpige analyser forventer vi å være tilbake i en normalsituasjon ved utløpet av 2022. Politiet forventer en fortsatt høy etterspørsel gjennom 2023.

 

Hvor lang tid tar det før jeg får passet?

Forventet leveringstid per 10. oktober 2022 er:

  • Pass: ca. 6 til 7 uker. Forsendelsen kommer fra Oslo.

 

Kan ikke ambassaden bare forlenge gyldigheten på passet til krisen er over?

Nei, per i dag er ikke dette et aktuelt tiltak for reisedokumenter. Dette vil være et komplisert tiltak som vil kunne skape vanskeligheter for den enkelte på reise. Tiltaket må også i tilfelle være forankret i EU/EØS-landene. Imidlertid jobbes det med å vurdere om det er mulig at utløpte pass aksepteres som identitetsdokument i Norge.

 

Jeg har behov for ett ekstra pass i forbindelse med jobb-reise. Hva gjør jeg?

Begrensningen på ett dokument gjelder ikke de som har behov for ekstra pass.