Erfaringer fra praktikantordringen

Ingvild Misje – Studerer Sammenliknende politikk ved Universitet i Bergen, praktikant i Tallinn våren 2019.

Ingvild Misje – Studerer Sammenliknende politikk ved Universitet i Bergen (praktikant i Tallinn våren 2019)

Mitt navn er Ingvild, og jeg er den nåværende praktikanten ved ambassaden i Tallinn. I skrivende stund har jeg vært her i knappe to måneder, og har fire til foran meg. At det allerede er på tide å finne neste praktikant, bringer fram en del minner fra da jeg selv var i søknadsprosessen. Jeg ønsket meg ut av lesesaler og inn på kontorer. Jeg ville arbeide med praktiske problemstillinger, politikk i det virkelige liv.

Det skal sies at jeg på ingen måte var skolelei etter fullført bachelor i Sammenliknende politikk fra UiB. Faktisk er jeg svært glad i å være student og den "fleksitiden" det innebærer. Jeg var derfor spent på hvordan jeg ville takle arbeid innenfor fastere rammer. Nå er det nesten morsomt at jeg på forhånd fryktet monotone dager og lite autonomi. Her er nemlig ingen dager like - og en praktikant må være nettopp selvstendig og initiativrik!

Mens jeg den ene dagen er ute på seminarer og konferanser, går neste dag ut på å skrive rapport, besvare mail eller innhente bakgrunnsinformasjon om viktige aktører. Jeg har skrevet taler, deltatt på møter, holdt presentasjon og representert Norge på mottakelser. Stillingsutlysningen som lover praktikanten et bredt innblikk i hvordan utenrikstjenesten arbeider, er definitivt ikke tomme ord!

Jeg skal ikke legge skjul på ansvaret og tilliten dette innebærer, noe som jo for mange kan være virke overveldende. Da er det fint å dele kontor med to diplomater og seks lokalt ansatte, som fra første dag tar praktikanten inn i varmen. Det er lav terskel for å spørre om hjelp og veiledning, noe som er helt uvurderlig for en praktikant som i løpet av kort tid skal sette seg inn i nokså komplekse problemstillinger! Enten om det måtte gjelde det digitale Estland, statsborgerskapspolitikken i landet, sikkerhetspolitikk og cyberforsvar, folkets identitet som «nordiske» eller parlamentsvalget i mars.

Det er ikke forventet at du er en ekspert før du kommer hit – og du rekker heller ikke å bli det i løpet av oppholdet. Heldigvis er det ikke målet med praktikantordningen! Jeg oppfordrer deg som ønsker erfaringer fra utenrikstjenesten, samtidig som du interesserer deg for Estland og regionen, å søke.

Lykke til!

Ambassaden i Tallinn søker studentpraktikant: https://www.norway.no/et/estonia/for-nordmenn/studentpraktikant/