Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Ambassaden er stengt for publikum

Grunnet korona-situasjonen og unntakstilstanden er ambassaden inntil videre stengt for publikum og har begrenset mulighet til å besvare henvendelser på telefon. Kontakt oss derfor på e-post: [email protected]

E-poster sendt til [email protected] vil bli besvart så raskt som mulig.
Det vil ikke være mulig med personlig oppmøte.

Har du likevel akutt behov for å snakke med noen på telefon eller hvis du er i et nødstilfelle kan du ringe oss på telefon 0034 914 363 840

Tusen takk for samarbeidet og forståelsen.