Ledig stilling som administrativ assistent til den nordiske politiutsendingen i Madrid

Den norske ambassaden i Madrid søker en administrativ assistent til spesialutsendingen for politisaker ved ambassaden. Det er en fast 100% stilling som lokalt ansatt ved ambassaden.

Spesialutsendingen er del av et nordisk politi- og tollsamarbeid hvor arbeidsoppgavene består i informasjonsutveksling mellom de nordiske lands politi- og tollmyndigheter og tilsvarende myndigheter i vertslandet, samt å legge til rette for/fasilitere samarbeidet mellom disse myndighetene i konkrete saker. Virkeområde er Spania og Portugal. 

Spesialutsendingen er en ansatt i norsk politi som har et tidsbegrenset engasjement i utenriksdepartementet for tre eller fire år. Den administrative assistenten skal støtte spesialutsendingen i vedkommendes daglige virke. Til stillingen ligger ansvar for støtte til politiutsendingen med blant annet saksbehandling og tolking- og oversettelsesoppgaver.

Arbeidet utgjør en fast stilling på 37,5 timer per uke.

Arbeidsoppgaver:

Oversetting mellom spansk og norsk (eller andre skandinaviske språk).

Tolking mellom spansk og norsk (eller andre skandinaviske språk) under møter med spanske samarbeidspartnere.

Administrativ støtte til politiutsendingen, herunder saksbehandling og brukerstøtte IKT.

Tilrettelegging under besøk fra de nordiske lands politi- og tollmyndigheter.
No
e reisevirksomhet i Spania, samt noe arbeid på ettermiddags-/kveldstid må påregnes.

Ved kapasitet og behov kan det påregnes andre arbeidsoppgaver ved ambassaden.

Stasjonssjef kan justere arbeidsoppgaver ved behov.

Kvalifikasjoner:

Må ha minst 3-årig videregående skole eller tilsvarende.

Må være flytende i norsk og spansk, både skriftlig og muntlig (nivå C2).
Må kunne fungere som tolk og oversetter mellom norsk og spansk.
Formell tolke-/oversetterutdannelse er ønskelig.
Må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne.
Må ha godt nivå på engelsk, skriftlig og muntlig.

Kjennskap til andre skandinaviske språk er en fordel.
Kjennskap til spansk samfunnsstruktur og håndhevende organer er en fordel.

Må ha god kjennskap til og erfaring med vanlige IKT-verktøy (MS Office) og evne til å fungere som brukerstøtte.
Må ha interesse for og erfaring med administrativt arbeid.

Ønskelig med kjennskap til politiets saksbehandlingssystemer.
Ønskelig med erfaring fra og interesse for politi- og domstolsarbeid.
Ønskelig med erfaring fra og interesse for internasjonalt/bilateralt politisamarbeid.
Ønskelig med kunnskap om juridiske og polisiære termer og begreper.

Må ha plettfri vandel. Vandelsattest vil kunne bli innhentet.

Det kreves sikkerhetsklarering på nivå konfidensielt for å kunne tiltre i stillingen.

Personlige egenskaper:

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Serviceinnstilt.

Evne til å takle perioder med høyt arbeidspress.

Evne til å arbeide selvstendig og strukturert.

Høy grad av personlig integritet.

Vi tilbyr:

Selvstendig, spennende og variert arbeid i fine lokaler sentralt i Madrid.

Lønn i henhold til kvalifikasjoner og lokale forhold.

Godt arbeidsmiljø.

 Tiltredelse 21.03.2022.

Søker må selv sørge for oppmelding i spansk trygdesystem, Seguridad Social, før tiltredelse.

CV og søknad kan sendes til ambassadens e-post-adresse: emb.madrid@mfa.no innen 15.januar 2022.

Har du spørsmål vedrørende stillingen kan du ta kontakt med:

ministerråd Pia Gjesme Holm, pia.gjesme.holm@mfa.no

eller spesialutsending for politisaker, Camilla Fein, camilla.fein@mfa.no