Catalonia

Den norske ambassaden i Madrid følger situasjonen i Catalonia. Ambassaden anbefaler publikum å holde seg oppdatert på Regjeringens reiseinformasjon om Spania samt følge med i media. Videre anbefales reisende til ikke å oppsøke demonstrasjoner eller store folkeansamlinger.

Ambassaden har, per dags dato, ingen offisielle reiseråd for reiser til og opphold i Spania. Det er landets myndigheter som er ansvarlige for sikkerheten i Spania. Norske tilreisende som oppholder seg i området må forholde seg til råd, anbefalinger og sikkerhetstiltak som lokale myndigheter gir.

Ambassaden kan gi råd og veiledning, men vi kan ikke garantere at et bestemt reisemål er trygt. Med friheten til å reise følger også at den enkelte norske borger selv må ta ansvar for de valg som gjøres ved reise til utlandet, herunder vurdere hvorvidt et reisemål er forsvarlig for seg og sin familie.

Ambassaden anbefaler tilreisende til Spania å registrere sin reise på Utenriksdepartementets hjemmeside: www.reiseregistrering.no