Hvilken bistand kan UD gi norske borgere i utlandet?

Det er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver å hjelpe norske borgere i utlandet som har behov for det.

Her følger et kort sammendrag av hva utenrikstjenesten kan bistå med – og hva den ikke kan bistå med https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/bistand-i-utlandet/id2422696/