Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Informasjon om koronaviruset

Her finner du oppdatert informasjon om koronaviruset

I løpet av den siste måneden har det lettet 50 repatrieringsfly fra Lima til ulike destinasjoner i Europa. Over 120 norske borgere har fått plass på disse. Fra 22. april gis det kun i unntakstilfelle tillatelser for statlig organiserte repatrieringsfly fra Lima, og ambassaden er ikke kjent med at nye flyvninger er under planlegging. De nye retningslinjene fra peruanske myndigheter betyr at de som fremdeles befinner seg i Peru må belage seg på å bli værende i Peru frem til kommersielle flyvninger starter opp igjen. Ambassaden har ikke informasjon om når dette vil skje.

Ambassaden sender ut informasjon gjennom reiseregistrering.no om det skulle dukke opp muligheter til repatriering før de kommersielle flyvningene kommer i gang igjen. De turister som p.g.a den stengte grensen kommer til å bli værende lengre i Peru enn det turistvisumet tillater vil ikke måtte betale bøter. Initiativ til interne transporter i Peru, i utgangspunktet tiltenkt peruanere, er igangsatt.
Se på de lokale myndigheters websider for informasjon om dette.
Husk: ha tett dialog med forsikrings- og reiseselskapet ditt om situasjonen og mulighetene fremover.

Ønsker du informasjon om hva som skjer Peru og Chile, følg oss på Facebook:

https://www.facebook.com/NoruegaEnChile/

Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Oppdatert informasjon fra chilenske helsemyndigheter kan leses her: Ministerio de Salud 

Helsefaglig informasjon og smittevernsråd ved reiser finnes på Folkehelseinstituttets nettsider

Spørsmål og svar om reiser og koronavirus:

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/sporsmal-og-svar-om-koronautbruddet/id2694028/