Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Pass

Søknad om biometrisk pass kan kun leveres ved konsulatet i Lima for barn inntil fylte 12 år. Etter fylte 12 år må alle pass søkere henvende seg til den Norske ambassaden i Chile.

For å få innvilget søknad om pass kreves:

  • Legitimasjon, f.eks. gammelt pass, eller evt. annen offentlig godkjent legitimasjon med bilde.
  • Gebyr: pass for voksen NOK 1.290,-, pass intill fylte 16 år NOK 770, midlertidig pass (nødpass) NOK 1.690,-
  • Ellevesifret personnummer - Hvis du bor i Peru, kreves bevis på at du har oppholdstillatelse, feks. peruansk legitimasjon
  • Ved tap av pass må politirapport (anmeldelse) fremvises

Personer mellom 10 og 12 år vil måtte avgi bilde og signatur, mens personer under 10 år kun skal avgi bilde.

Begge foreldrene må følge med barnet med gyldig legitimasjon, eller fremvise notarialbekreftet tillatelse fra den av foreldrene som ikke er med.

Passet tapt/stjålet:

  • Identifikasjon (f.eks.: førerkort, bankkort, fødselsattest)
  • Tapsmelding - Tapet må meldes til peruansk politi (constancia de la policia)
  • Bekreftelse på inreise i Peru (certificado de viajes o tarjeta de turismo: policia internacional)
  • To passbilder  

Vær oppmerksom på at dersom du har meldt passet ditt tapt og finner det igjen, må det leveres konsulatet eller politiet i Norge. Det vil ikke lenger være gyldig som reisedokument.

Avhenting

Leveringstiden for pass er ca. en måned. Pass hentes ved konsulatet.  Husk å ta med det gamle passet.