Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Betaling av gebyrer på konsulatet

Alle gebyrer til konsulatet må betales gjennom banken.

Alle gebyrer (pass, attester, notarialforretning etc.) skal betales på forhånd i bank.

Informasjon om bankkonto:

 - Interbank - Kontonummer: 041-300005572-6

- Kontohaver: Real Consulado General de Noruega

- Swift: BINPPEPL (Fra utlandet)

 - For betaling via norsk bank: DNB, kontonummer 7694.05.14548

Prisoversikt:

Prisene er i norske kroner, og overføres i amerikanske dollar i henhold til de gjeldende valutakursene på transaksjonsdagen. Valutakursen bør konsulteres med Generalkonsulatet. 

 

SØKNAD

GEBYR I NOK

USD

PEN

Søknad om pass

1.290,-

138,-

489,-

Søknad om pass til barn under 16 år

770,-

83,- 

292,-

Midlertidig pass (nødpass)

1.690,-

181,-

641,-

Notarialforretning

Utstedelse av attester og bekreftelse av underskrifter

385,-

 

 

 

Søknad om bibehold av statsborgerskap

0,-

 

 

Søknad om statsborgerskap for barn under 18 år

Søknad om gjenerverv av statsborgerskap

0,-

2.700,-