Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Apostille i Peru

Alle norske dokumenter som skal ha gyldighet i Peru må være påført Apostille-stempel. Dette gjøres av fylkesmannen i Norge. For mer informasjon henvises til fylkesmannens nettsider.